Yapılandırmada Süre Uzatımı, Asgari Ücret Prim Teşviki ve SGK Prim Ertelemesiyle İlgili 6770 Sayılı Kanununla İlgili Açıklamalar.


6770 Sayılı Kanun 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

6770 Sayılı Kanunu görüntülemek için tıklayınız.

6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği ( SERİ NO:5 )'ni görüntülemek için tıklayınız


6770 Sayılı kanunla ilgili Özet Açıklama aşağıdaki gibidir.

A- 27  Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı “Türkiye  Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 26 maddesi ile 6736 sayılı Bazı  Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen Geçici 2 Madde  ile;

  6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin olarak;

  1. Yapılandırılmış borçlarını Ödenmesi gereken sürede ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, Yapılandırılan tutarları, vade tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yararlanacaklardır.
  2. Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4 (dörder) ay uzatılmaktadır.
  3. Peşin veya taksitli ödeme seçenekleri tercih edilerek yapılandırılan borçların tamamının, ödenmesi gerektiği tarihten, maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde katsayı uygulanmayacaktır.
  4. Peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenler, 30.04.2017 tarihine kadar müracaat ederek, taksitli ödeme seçeneğini tercih edebilecek.  Bu suretle yapılandırılan tutarın, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödenmesi gereken taksitlerin 30.04.2017 tarihine kadar diğer taksitlerin ise uzatılan ödeme sürelerinde ödenmesi şartıyla Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.
  5. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını indirim uygulanmaksızın ödeyenler, 31.12.2017 tarihine kadar yazılı olarak talep etmeleri durumunda, fazla ödenen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilecektir.


B- 27  Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 27 maddesi ile 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 71 Madde  ile;

 2016’nın aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017’de cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek günlük tutarın çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.


27  Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6770 sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde  Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 28 maddesi ile 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 72 Madde  ile;

4/(a) bendinde belirtilen SSK sigortalılarını çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık, 2017 Ocak ve Şubat ayları için asgari ücret desteği alınan çalışanlar için prim ertelemesi getirildi.


6770 Sayılı Kanun SGK Prim Ertelenmesine İlişkin Yönetici Özetini görüntülemek için tıklayınız.  • Sosyal Medyada Paylaş