VUK. kapsamında e-belge olarak düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura), 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.


VUK. 523 Genel Tebliği

VUK. kapsamında e-belge olarak düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura), 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilecek ve söz konusu haddin aşılması durumunda sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Bildirim yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları haddin altında kalan veya e-belgelerden oluşan mükellefler, Ba/Bs bildiriminde “beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle bildirimlerini vermeleri gerekecektir.

25 Ocak 2021 tarih ve 31375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VUK 523 Sıra Nolu Tebliği görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş