Kooperatiflerde Ticari Defterlerin Tutulması ve Tasdik Zamanları Hakkında Bilgilendirme.


Kooperatiflerde Ticari Defterlerin Tutulması ve Tasdik Zamanları Hakkında Bilgilendirme.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından TÜRMOB Başkanlığına ve TÜRMOB Başkanlığı tarafından ise Odalarımıza gönderilen yazılardan; “Kooperatiflerde yapılan denetimler sonucunda TTK hükümlerine uyulmadan, defterlerin gereken şekilde veya hiç tutulmadığı, açılış ve kapanış tasdiklerinin yapılmadığı, bu nedenle kooperatiflerin yüksek miktarlarda cezalara muhatap olduğu” gerekçesi ile meslek mensuplarımız tarafından kooperatif yöneticilerinin bilgilendirilmesini ve daha hassas davranılması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili yazıda ayrıca TTK, Kooperatifler Kanununu ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ hükümlerine değinilerek; Kooperatiflerin Tüzel kişi tacir sayılması nedeniyle yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri(Ortaklar Defteri), yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerini  tutmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Bahsi geçen defterlerin açılış onaylarının kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onaylarının ise faaliyet döneminin ilk ayından önceki ay (Aralık) içerisinde yapılması gerektiği, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin yeterli yapraklarının olması kaydı ile izleyen faaliyet dönemlerinde tekrar açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edileceği belirtilmiştir.

Yevmiye defterlerinin kapanış onayının, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının(Haziran) sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının(Ocak) sonuna kadar  yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Belirtilen konu hakkında odamız üyesi meslek mensuplarımızın bilgi edinmelerini ve  muhasebe işlerini yürütmüş oldukları kooperatif yöneticilerini de konu hakkında bilgilendirmelerini  rica ederim.

 

S.İlker ÖZOKCU

Oda Başkanı


  • Sosyal Medyada Paylaş