Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması, Eğitim Videoları, Örneklerle Bordro Uygulamaları, TÜRMOB Sirküleri, Soru ve Cevaplar


Kısa  Çalışma Ödeneğinde Örneklerle Bordro Uygulamalarına ilişkin TÜRMOB eğitim  videosunu izlemek için tıklayınız…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TOBB Başkanlığı,  Oda Başkanımızın ve TURMOB’un Katılımıyla gerçekleştirilen Kısa Çalışma Ödeneği  Uygulama Sorunları konulu Telekonferansın ayrıntılarıyla ilgili TURMOB Özel  Sirküleri görüntülemek için tıklayınız.

Kısa Çalışma Ödeneği ile İlgili SGK'nın hazırlamış olduğu  Rehber(Soru-Cevaplı) görüntülemek için tıklayınız

Kısa Çalışma Ödeneği Örnek Bordrolar görüntülemek için  tıklayınız 

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlar İçin Yeni Eksik Gün Kodu  Oluşturulmasıyla ilgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini ( 2020-93) görüntülemek için  tıklayınız.

Zorlayıcı Sebepler Halinde Çalıştırılmayan Sigortalılara Ödenen  Ücretler ve Sigorta Primleriyle ilgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (  2020-90) görüntülemek için tıklayınız.

Corona Virüs nedeni ile “Çalışma Hayatında Uygulanabilecek  Düzenlemelere İlişkin” TÜRMOB eğitim videosu

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken  Hususlar (TÜRMOB Mevzuat Sirküleri 2020/82) görüntülemek için tıklayınız.

Kısa  Çalışma Ödeneği Hakkında İş - Kur Duyurusu

Kısa  Çalışma Ödeneği Başvuru Süreçleri ile İlgili Video

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusu İle İlgili Yol Haritasını  Görüntülemek için tıklayınız

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği Talep Formunun Doldurulması Video  Görüntülemek için tıklayınız.

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği İşçi Listesinin Doldurulması Video  Görüntülemek için tıklayınız.

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki TÜRMOB Sirkülerini (2020-71)   görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş