2018 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi


Sınav Adı
Sınav Tarihi
İlk Kez Sınava Katılacaklar ile Bekleme Süresi Sonunda Yeni Dosya Üzerinden Sınava Katılacaklar için Başvuru Tarihleri
SMMM Odaları Tarafından TESMER Başkanlığına Dosya Gönderiminin Son Tarihi
Tekrar Sınava Katılacaklar için Başvuru Tarihleri
Açıklama
YMM Sınavı (l.Dönem)
24 Mart - 2 Nisan 2018
11 Aralık 2017 – 12 Ocak 2018
12 Ocak 2018
15 Ocak 2018 – 2 Mart 2018
Başvuru yeri: TESMER
Son başvuru tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
YMM Sınavı (2.Dönem)
30 Haziran – 9 Temmuz 2018
9 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018
11 Mayıs 2018
15 Mayıs 2018 – 8 Haziran 2018
YMM Sınavı (3.Dönem)
17 – 26 Kasım 2018
13 Ağustos 2018 – 14 Eylül 2018
14 Eylül 2018
3 Eylül 2018 – 22 Ekim 2018
SMMM Sınavı (1.Dönem)
10 - 11 Mart 2018
11 Aralık 2017 – 12 Ocak 2018
9 Şubat 2018
15 Ocak 2018 – 16 Şubat 2018
09/02/2018 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
SMMM Sınavı (2.Dönem)
7 - 8 Temmuz 2018
9 Nisan 2018 – 11 Mayıs 2018
18 Mayıs 2018
14 Mayıs 2018 – 13 Haziran 2018
18/05/2018 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
SMMM Sınavı (3.Dönem)
1 - 2 Aralık 2018
13 Ağustos 2018 – 14 Eylül 2018
21 Eylül 2018
10 Eylül 2018 – 05 Kasım 2018
21/09/2018 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir
ABC Staj Değ.
2 Aralık 2018
13 Ağustos 2018 – 14 Eylül 2018
21 Eylül 2018
10 Eylül 2018 – 5 Kasım 2018
-
Özel SMMM Sınavı 
2 Aralık 2018
-
-
10 Eylül 2018 – 05 Kasım 2018
-
Staja Giriş Sınavı (l.Dönem)
3 Mart 2018
1 Aralık 2017 – 2 Ocak 2018
-
1 Aralık 2017 – 2 Ocak 2018
-
Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)
7 Temmuz 2018
1 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018
-
1 Nisan 2018 – 30 Nisan 2018
-
Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)
13 Ekim 2018
Ağustos 2018 – 31 Ağustos 2018
-
1 Ağustos 2018 – 31 Ağustos 2018
-

Güncel gelişmelere göre, 2018 sınav takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Not: Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir.


Sınav Başvuruları ile İlgili Önemli Bilgiler

İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2018 yılı sınav takvimi ile "ilk başvurular" için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.

  • Sosyal Medyada Paylaş