2017 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi


Sınav Adı
Sınav Tarihi
İlk kez (Dosya) Sınava Katılacaklar için
SMMM Odalarına Son Başvuru Tarihi
Tekrar Sınava Katılacaklar için
TESMER Başkanlığına Son Başvuru Tarihi
Açıklama
YMM Sınavı (l.Dönem)
25 Mart - 3 Nisan 2017
-
6 Mart 2017
Başvuru yeri: TESMER
Son başvuru tarihi itibari ile hizmet süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
YMM Sınavı (2.Dönem)
1 - 10 Temmuz 2017
-
12 Haziran 2017
YMM Sınavı (3.Dönem)
11 - 20 Kasım 2017
-
23 Ekim 2017
SMMM Sınavı (1.Dönem)
25-26 Mart 2017
16 Ocak 2017
6 Mart 2017
09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir
SMMM Sınavı (2.Dönem)
29 - 30 Temmuz 2017
15 Mayıs 2017
10 Temmuz 2017
09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir
SMMM Sınavı (3.Dönem)
9 - 10 Aralık 2017
18 Eylül 2017
13 Kasım 2017
09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
ABC Staj Değ.(l.Dönem)
26 Mart 2017
16 Ocak 2017
6 Mart 2017
09.02.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
ABC Staj Değ. (2.Dönem)
30 Temmuz 2017
15 Mayıs 2017
10 Temmuz 2017
09.06.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
ABC Staj Değ. (3.Dönem)
10 Aralık 2017
18 Eylül 2017
13 Kasım 2017
09.10.2017 tarihi ve öncesinde staj süresini tamamlamış olanlar başvuruda bulunabilir.
Özel SMMM Sınavı (1.Dönem)
26 Mart 2017
-
6 Mart 2017
-
Özel SMMM Sınavı (2.Dönem)
30 Temmuz 2017
-
10 Temmuz 2017
-
Özel SMMM Sınavı (3.Dönem)
10 Aralık 2017
-
13 Kasım 2017
-
Staja Giriş Sınavı (l.Dönem)
25 Şubat 2017
2 Ocak 2017
2 Ocak 2017
-
Staja Giriş Sınavı (2.Dönem)
1 Temmuz 2017
2 Mayıs 2017
2 Mayıs 2017
-
Staja Giriş Sınavı (3.Dönem)
14 Ekim 2017
31 Ağustos 2017
31 Ağustos 2017
-

Güncel gelişmelere göre, 2017 sınav takvimi yenilenebilmektedir. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri tavsiye edilir.

Not: Öngörülemeyen durumların meydana gelmesi halinde sınav yeri ve tarihleri TÜRMOB tarafından değiştirilebilir.


Sınav Başvuruları ile İlgili Önemli Bilgiler

Staja Giriş Sınav Başvuruları, ilgili ayın 1. işgünü başlar, sonuna kadar devam eder.

İlk kez YMM Sınav başvurusunda bulunacak adayların, ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarih itibariyle sınava katılım için gerekli olan hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları gereklidir.

İlk kez SMMM ve C Grubu Sınav başvurusunda bulunacak adayların; ilk başvurular için belirlenen son başvuru tarihi itibariyle staj ve stajdan sayılan kurslarının fiilen tamamlanmış olması, staj bitirme belgeleri ve kurs tamamlama belgelerinin dosyalarında bulunması gereklidir.

SMMM ve YMM Sınavlarında; Sınav haklarını süresi içinde kullanamayanlar veya başarılı olamayanlardan, 6 aylık bekleme süresi sonunda yeniden sınava katılmak isteyenlerin 2016 yılı sınav takvimi ile "ilk başvurular" için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar "Yeni Sınav Dosyası" hazırlayarak bağlı oldukları SMMM odasına başvuru yapmaları gerekmektedir.

  • Sosyal Medyada Paylaş