Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler.


Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler.

26.11.2013 tarih ve 67 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar yapılmıştır. 

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için  tıklayınız.


  • Sosyal Medyada Paylaş