Dijital Vergi Dairesi Uygulaması Hizmete Açıldı


ÖZET: 552 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Dijital Vergi Dairesi uygulamasının hizmete açıldığı belirtildi. 

Dijital Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.

Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden; Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan, e-Devlet şifresi bulunan VE Tebliğ kapsamında şifre edinen,kişiler yararlanabilecektir.

ivd.gib.gov.tr ve intvrg.gib.gov.tr adresleri ile birlikte dijital.gib.gov.tr adresi de tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi olarak kabul edilecektir.

Dijital Vergi Dairesi üzerinden aşağıdaki hizmetler gerçekleştirilebilecektir. 

a) Borç ödeme.

b) Mükellefiyet durum yazısı alınması.

c) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

e) Vergi kimlik numarası doğrulama.

f) Vergi kimlik numarası sorgulama.

g) e-Vergi levhası sorgulama.

ğ) Re’sen terk sorgulama.

h) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

ı) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

i) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

j) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

k) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

l) Özelge talep edilmesi.

m) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde şifre doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir.

Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistemden iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçer.

Başkanlık, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerden Dijital Vergi Dairesi üzerinden verilmesi zorunluluğu getirdiklerini dijital.gib.gov.tr ve/veya www.gib.gov.tr’de yayımlanacak duyurular ile belirlemeye yetkili kılınmıştır

2023/145 Sayılı TÜRMOB Mevzuat Sirküleri  https://ow.ly/G6hN50PUoMy 

  • Sosyal Medyada Paylaş