Ali Güzel Hakkında


Ali Güzel Hakkında

ESKİŞEHİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Odamız 718 sicil nolu üyesi Serbest Muhasebeci Ali GÜZEL hakkında TÜRMOB Başkanlığı’nın 08.06.2015 tarih ve 3895 sayılı yazısına istinaden 3568 Sayılı Yasa’ nın 4/d maddesi kapsamında Serbest Muhasebecilik Ruhsatı iptal edilmiştir.

Bu ilan, 31 Ekim 2000 tarih ve 24216 sayılı Resmi Gazete’ de “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik disiplin Yönetmeliğinin 34. maddesi hükümleri gereğince yapılmıştır. 24.06.2015


  • Sosyal Medyada Paylaş