Mevzuat

    Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

    Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılmasına İlişkin 8.06.2017 Tarihli 2017-21 Sayılı SGK Genelgesi

    6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7nci maddesinde yer alan süreler, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 30 Haziran 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

    –– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9) –– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 15) –– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) –– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48) –– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49) –– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) –– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70) –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78) –– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79) –– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) –– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)