Genel Duyurular

  KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor
  KGK Onaylı Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Uzaktan Eğitim Programları Sanal Sınıflarda Başlıyor
  KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri Ekim 2020
  KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri Ekim 2020
  GİB e-Defter ve Berat Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hk.
  GİB e-Defter ve Berat Saklama Kullanıcı Kılavuzu Hk.
  SGK Yapım İşleri Asgari İşçilik Hesaplama Programı
  SGK Yapım İşleri Asgari İşçilik Hesaplama Programı
  Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır
  Şirketlerin 2020 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kullanıma Açılmıştır
  26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi
  26 Numaralı İşten Çıkış Kodu “Disiplin Kurulu Kararı İle Fesih” Olarak Değiştirildi
  Veri Siciline Kayıt (VERBİS) Yükümlülüğü Hakkında Duyuru
  Veri Siciline Kayıt (VERBİS) Yükümlülüğü Hakkında Duyuru
  HES Kodu Alma Zorunluluğu Hakkında Duyuru
  HES Kodu Alma Zorunluluğu Hakkında Duyuru
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Başvuruları
  Konkordato Komiserliği Temel Eğitim Başvuruları
  Mevduat Faizlerine Uygulanan Tevkifat Oranları Düşürülmüştür.
  Mevduat Faizlerine Uygulanan Tevkifat Oranları Düşürülmüştür.
  Kooperatiflerin Genel Kurulları Hakkındaki Duyurumuz.
  Kooperatiflerin Genel Kurulları Hakkındaki Duyurumuz.
  MUH SGK’nın Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları
  MUH SGK’nın Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları
  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
  Konkordato Komiserliği Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
  Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama Uzatıldı
  Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Net Dönem Kârlarının Yalnızca %25’ini Dağıtabilmelerine İlişkin Sınırlama Uzatıldı
  5-14 Aralık 2020 (3.Dönem) YMM Sınav Duyurusu
  5-14 Aralık 2020 (3.Dönem) YMM Sınav Duyurusu
  19-20 Aralık 2020 (3.Dönem) SMMM Sınav Duyurusu
  19-20 Aralık 2020 (3.Dönem) SMMM Sınav Duyurusu
  Eylül 2020 Staja Başlama Dönemi için staja başlama son tarihi 31.12.2020 olarak uygulanacaktır.
  Eylül 2020 Staja Başlama Dönemi için staja başlama son tarihi 31.12.2020 olarak uygulanacaktır.
  26-27 Eylül 2020 (2.Dönem) SMMM Sınav Programı
  26-27 Eylül 2020 (2.Dönem) SMMM Sınav Programı
  19-28 Eylül 2020 (2.Dönem) YMM Sınav Programı
  19-28 Eylül 2020 (2.Dönem) YMM Sınav Programı
  İşten Çıkarma yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.
  İşten Çıkarma yasağı ve Nakdi Ücret Desteğinin süresi 17/09/2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmıştır.
  4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26. Maddesi Kapsamında Uygulanan Prim Desteği
  4447 Sayılı Kanun’un Geçici 26. Maddesi Kapsamında Uygulanan Prim Desteği
  Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.
  Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatılmıştır.
  1 Eylül 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri için KDV Oranı %1 e İndirilmiştir.
  1 Eylül 2020- 30 Haziran 2021 tarihleri arasında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri için KDV Oranı %1 e İndirilmiştir.
  Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzninin Sona Ermesi ve Haftalık Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Uygulanacak Olan SGK Prim Desteğinin 35 Sayılı Genelgesi
  Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzninin Sona Ermesi ve Haftalık Normal Çalışma Düzenine Dönülmesi Halinde Uygulanacak Olan SGK Prim Desteğinin 35 Sayılı Genelgesi
  Servis Taşımacılığı işinde KDV'nin yıl sonuna kadar % 8 olarak uygulanacağı ile ilgili Mukteza
  Servis Taşımacılığı işinde KDV'nin yıl sonuna kadar % 8 olarak uygulanacağı ile ilgili Mukteza
  Online Eğitim Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)
  Online Eğitim Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi (GEKAP)
  Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir
  Aynı Ay İçinde Hem Kısa Çalışma Ödeneği Hem De Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir
  Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı
  Az Tehlikeli İşyerlerinde İşyeri Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü Başladı
  SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
  SGK Ücretsiz İzin Giriş Ekranlarında Güncelleme Yaptı
  KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri
  KGK Bağımsız Denetçi Sürekli Eğitimleri
  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı
  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı
  Temmuz Ayı Beyan Bildirim ve Ödeme Listesi
  Temmuz Ayı Beyan Bildirim ve Ödeme Listesi
  Kısa Çalışma Süresinin Bir Ay Uzatılmasına İlişkin Muhtemel Sorular ve Cevapları
  Kısa Çalışma Süresinin Bir Ay Uzatılmasına İlişkin Muhtemel Sorular ve Cevapları
  Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşçi Çıkarma Yasağı 1 Ay Uzatılmıştır.
  Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşçi Çıkarma Yasağı 1 Ay Uzatılmıştır.
  VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru
  VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru
  2020-1 Dönem SMMM Sınav Programı
  2020-1 Dönem SMMM Sınav Programı
  Türkiye’de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri Raporu
  Türkiye’de Korona Salgınının Sektörlere Etkileri Raporu
  İşveren İşlemleriyle İlgili SGK Mevzuat Kitapçığı
  İşveren İşlemleriyle İlgili SGK Mevzuat Kitapçığı
  IESBA Etik Kurallar
  IESBA Etik Kurallar
  20 Haziran LGS ve 27-28 Haziran YKS'nin Yapılacağı Günler Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacaktır.
  20 Haziran LGS ve 27-28 Haziran YKS'nin Yapılacağı Günler Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanacaktır.
  Berat Yükleme Takvimi
  Berat Yükleme Takvimi
  2020-2 Dönem SMMM Sınav Duyurusu
  2020-2 Dönem SMMM Sınav Duyurusu
  2020/1 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2020/1 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2020/2 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2020/2 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  01 Temmuz 2020 İtibarıyla e-Uygulamalara Geçiş Zorunluluğu Bulunanlar Tablosu
  01 Temmuz 2020 İtibarıyla e-Uygulamalara Geçiş Zorunluluğu Bulunanlar Tablosu
  Haziran 2020 Beyan, Bildirim ve Yapılması Gerekenler Takvimi
  Haziran 2020 Beyan, Bildirim ve Yapılması Gerekenler Takvimi
  Meslek Mensuplarımıza Ücretsiz e-SMM Özel Entegratörlük Hizmeti
  Meslek Mensuplarımıza Ücretsiz e-SMM Özel Entegratörlük Hizmeti
  Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
  Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru
  SGK’da Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30/06/2020’ye uzatılmıştır.
  SGK’da Geriye Yönelik Teşviklerden Yararlanma Süresi 30/06/2020’ye uzatılmıştır.
  TÜRMOB e-DÖNÜŞÜM 6 Nolu online Semineri
  TÜRMOB e-DÖNÜŞÜM 6 Nolu online Semineri
  518 Sayılı VUK Genel Tebliği ile 65 Yaş Üstü veya Kronik Hastalığı Bulunan Meslek Mensupları ile Bunların Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi İmzaladıkları Müşterileri İçin Getirilen Mücbir Sebep Hali Devam Etmektedir.
  518 Sayılı VUK Genel Tebliği ile 65 Yaş Üstü veya Kronik Hastalığı Bulunan Meslek Mensupları ile Bunların Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi İmzaladıkları Müşterileri İçin Getirilen Mücbir Sebep Hali Devam Etmektedir.
  VUK 131 Nolu Sirküler ile e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
  VUK 131 Nolu Sirküler ile e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile e-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı
  2020/2.Dönem Staja Giriş Sınavına İlişkin Duyuru
  2020/2.Dönem Staja Giriş Sınavına İlişkin Duyuru
  Güncel Mayıs Ayı Beyan ve Bildirim Tarihleri
  Güncel Mayıs Ayı Beyan ve Bildirim Tarihleri
  e-İmza Süreci Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca e-Smm Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden Başvuru Yapılabileceğine Dair GİB Duyurusu
  e-İmza Süreci Devam Eden Serbest Meslek Erbaplarınca e-Smm Uygulamasına İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden Başvuru Yapılabileceğine Dair GİB Duyurusu
  e-smm Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler.
  e-smm Başvurusunu Tamamlamayan Meslek Mensupları, Haziran Ayının Sonuna Kadar Serbest Meslek Makbuzlarını Kağıt Ortamında Düzenleyebilirler.
  Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
  Uzayan Beyanname Verme Sürelerine ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
  Güncel 2020 Yılı TESMER Sınav Takvimi
  Güncel 2020 Yılı TESMER Sınav Takvimi
  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu ile TÜRMOB e-İmza Başvuruları
  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu ile TÜRMOB e-İmza Başvuruları
  İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile 23-24-25-26 Mayıs 2020 Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağından, Genelgenin 3-V Bendi İle SMMM Meslek Mensupları İle Yanlarında Çalışanlar Muaf Tutulmuşlardır.
  İçişleri Bakanlığının Genelgesi ile 23-24-25-26 Mayıs 2020 Tarihlerinde Uygulanacak Sokağa Çıkma Yasağından, Genelgenin 3-V Bendi İle SMMM Meslek Mensupları İle Yanlarında Çalışanlar Muaf Tutulmuşlardır.
  Uzayan Beyanname Verme Süreleri ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
  Uzayan Beyanname Verme Süreleri ve E-Uygulamalara İlişkin Hatırlatmalar
  İlimiz Genelinde Vatandaşlarımızın Sokağa MASKESİZ Çıkmamaları İkinci Bir Düzenlemeye Kadar Zorunlu Hale Getirilmiştir.
  İlimiz Genelinde Vatandaşlarımızın Sokağa MASKESİZ Çıkmamaları İkinci Bir Düzenlemeye Kadar Zorunlu Hale Getirilmiştir.
  SGK Bildirgesindeki Eksik Günler ile İŞKUR Sisteminde KÇÖ Olarak Ödeme Yapılan Günlerin Karşılaştırılması Hakkında Önemli Hatırlatma
  SGK Bildirgesindeki Eksik Günler ile İŞKUR Sisteminde KÇÖ Olarak Ödeme Yapılan Günlerin Karşılaştırılması Hakkında Önemli Hatırlatma
  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu
  TÜRMOB e-Dönüşüm Asistan Uygulaması ve Uygulama Yönlendirme Kılavuzu
  Meslek Mensuplarımızın Yanında Çalışanlar İçin Düzenlenecek Belge
  Meslek Mensuplarımızın Yanında Çalışanlar İçin Düzenlenecek Belge
  65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunan Meslek Mensuplarının Sokağa Çıkma Yasağındaki Muafiyet Durumu
  65 Yaş Üstü ve Kronik Hastalığı Bulunan Meslek Mensuplarının Sokağa Çıkma Yasağındaki Muafiyet Durumu
  Mali Müşavir Meslektaşlarımız ve Yanlarında Çalışanlar 31 Mayıs Tarihine Kadar Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulacaklardır.
  Mali Müşavir Meslektaşlarımız ve Yanlarında Çalışanlar 31 Mayıs Tarihine Kadar Sokağa Çıkma Yasağından Muaf Tutulacaklardır.
  Son Şekliyle Mayıs Ayı Beyan ve Bildirim Tarihleri
  Son Şekliyle Mayıs Ayı Beyan ve Bildirim Tarihleri
  2020/1. Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  2020/1. Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  31 Mayıs Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı Ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır
  31 Mayıs Tarihinden Sonra 2018/Mart Ayı Ve Öncesine İlişkin Teşviklerden Yararlanılamayacaktır
  Mali Müşavir Vergi Mükellefinin Eli Ayağı, Kamu Otoritelerinin Gözü Kulağı, Ticari Hayatın Hafızası, Ülke Ekonomisinin Teminatıdır
  Mali Müşavir Vergi Mükellefinin Eli Ayağı, Kamu Otoritelerinin Gözü Kulağı, Ticari Hayatın Hafızası, Ülke Ekonomisinin Teminatıdır
  Ücretsiz İzinlerde Günlük 39,24 Tl Ücret Desteğinin Usul ve Esasları
  Ücretsiz İzinlerde Günlük 39,24 Tl Ücret Desteğinin Usul ve Esasları
  2020/Mart Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 27 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır.
  2020/Mart Ayı Aylık Prim Hizmet Belgesinin Son Verilme Süresi 27 Nisan 2020 Tarihine Uzatılmıştır.
  Şubat ve Mart Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri 28 Nisan 2020 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
  Şubat ve Mart Dönemine Ait KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile Bu Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Ödeme Süreleri 28 Nisan 2020 Salı Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
  Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi ile Basit Usul Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine kayıt süreleri uzatılmıştır.
  Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Elektronik Defter Beratlarının yüklenmesi ile Basit Usul Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine kayıt süreleri uzatılmıştır.
  Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu
  Korona Salgınının Türkiye Ekonomisine Etkisi Değerlendirmeler ve Öneriler Raporu
  Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Herşey ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlananlar İçin İlk Ay Bordro Hesaplama Aracı
  Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Herşey ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlananlar İçin İlk Ay Bordro Hesaplama Aracı
  2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi süresi 01 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır.
  2019 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi süresi 01 Haziran 2020 tarihine uzatılmıştır.
  Sanayi Sicil Belgesinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
  Sanayi Sicil Belgesinin Ertelenmesi Hakkında Duyuru
  Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması, Eğitim Videoları, Örneklerle Bordro Uygulamaları, TÜRMOB Sirküleri, Soru ve Cevaplar
  Kısa Çalışma Ödeneği Uygulaması, Eğitim Videoları, Örneklerle Bordro Uygulamaları, TÜRMOB Sirküleri, Soru ve Cevaplar
  Nisan Ayı İçerisinde Verilmesi Gereken Beyan ve Bildirimler
  Nisan Ayı İçerisinde Verilmesi Gereken Beyan ve Bildirimler
  TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun Covid-19 Salgını Sürecinde Kullanım Esasları ile İlgili Duyuru
  TÜRMOB Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’nun Covid-19 Salgını Sürecinde Kullanım Esasları ile İlgili Duyuru
  TÜRMOB ile Halk Bankası arasındaki anlaşmayla Meslek Mensuplarımıza özel, nakit kredi kullanma imkanı sağlanmıştır
  TÜRMOB ile Halk Bankası arasındaki anlaşmayla Meslek Mensuplarımıza özel, nakit kredi kullanma imkanı sağlanmıştır
  Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali Ve Ekonomik Tedbirlerle İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri (2020/95)
  Koronavirüs Salgını Nedeniyle Alınan Mali Ve Ekonomik Tedbirlerle İlgili TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri (2020/95)
  Mücbir Sebep Kapsamına dahil edilmesi ile ilgili 2020/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ve TURMOB sirküleri
  Mücbir Sebep Kapsamına dahil edilmesi ile ilgili 2020/3 Seri No.lu Uygulama İç Genelgesi ve TURMOB sirküleri
  Mücbir Sebep Sorgulama Ekranları
  Mücbir Sebep Sorgulama Ekranları
  65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımızın Durumu
  65 Yaş ve Üstü Olan veya Kronik Rahatsızlığı Bulunan Meslek Mensuplarımızın Durumu
  ACIMIZ SONSUZ
  ACIMIZ SONSUZ
  Meslek Mensuplarının Kriz Süresince KOBİ’lere Rehberlik Hizmeti Sunacakları 5 Kilit Hususla ilgili TURMOB yayını
  Meslek Mensuplarının Kriz Süresince KOBİ’lere Rehberlik Hizmeti Sunacakları 5 Kilit Hususla ilgili TURMOB yayını
  Elektronik Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu
  Elektronik Defter Uygulaması Saklama Kılavuzu
  Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak Nakit Kâr Payı Dağıtım Kararları
  Sermaye Şirketlerinin 2019 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Alınacak Nakit Kâr Payı Dağıtım Kararları
  Defter Beyan Sistemine (DBS) Yeni Menüler eklenerek kullanıma açılmıştır.
  Defter Beyan Sistemine (DBS) Yeni Menüler eklenerek kullanıma açılmıştır.
  SGK'ya Ödenecek Sigorta Primleri Ertelenmiştir
  SGK'ya Ödenecek Sigorta Primleri Ertelenmiştir
  Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Alımlarında Kısmi KDV Tevkifatı
  Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin Alımlarında Kısmi KDV Tevkifatı
  Kurumlar Vergisi 2020 Eğitim Dokümanı
  Kurumlar Vergisi 2020 Eğitim Dokümanı
  KoronaVirüsle Mücadele Döneminde Mesleki Kamuoyunu Bilgilendirme…
  KoronaVirüsle Mücadele Döneminde Mesleki Kamuoyunu Bilgilendirme…
  TÜRMOB Başkanlığı Tarafından 30 Mart 2020 Tarihli İlgili Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Tespit, Talep ve Önerilere Ait Yazılar
  TÜRMOB Başkanlığı Tarafından 30 Mart 2020 Tarihli İlgili Kurum ve Kuruluşlara Gönderilen Tespit, Talep ve Önerilere Ait Yazılar
  İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir
  İnteraktif Vergi Dairesi Uygulaması Üzerinden Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir
  518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.
  518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir.
  TESMER Yönetim Kurulunun Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbir Kararları
  TESMER Yönetim Kurulunun Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle Alınan Tedbir Kararları
  Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri
  Mücbir Sebep Hali Dolayısıyla Uzatılan Beyan Bildirim ve Ödeme Süreleri
  KDV Beyanları 24 Nisan'a, Ba-Bs Bildirimleri ise 30 Nisan'a Uzatılmıştır.
  KDV Beyanları 24 Nisan'a, Ba-Bs Bildirimleri ise 30 Nisan'a Uzatılmıştır.
  Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru
  Akaryakıt Sektöründe Faaliyet Gösteren Mükelleflerin E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Hakkında Duyuru
  Banka Şubelerinin 12.00 ile 17.00 Arasında Açık Olacağına Dair Bankalar Birliğinin Kararı
  Banka Şubelerinin 12.00 ile 17.00 Arasında Açık Olacağına Dair Bankalar Birliğinin Kararı
  65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi
  65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi
  Beyanların Ertelemesi Hakkında TÜRMOB ve Tüm Odaların Talep Çağrısı
  Beyanların Ertelemesi Hakkında TÜRMOB ve Tüm Odaların Talep Çağrısı
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 30 Nisan 2020 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır
  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri 30 Nisan 2020 Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır
  Şubat Ayı Beyan ve Bildirimlerin Ertelenmesi Talebi Hakkındaki TÜRMOB Yazısı
  Şubat Ayı Beyan ve Bildirimlerin Ertelenmesi Talebi Hakkındaki TÜRMOB Yazısı
  2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
  2 Mart 2020 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
  Bağımsız Denetçi Eğitimleri
  Bağımsız Denetçi Eğitimleri
  TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Emre KARTALOĞLU’nun yapılandırma ile ilgili basın açıklaması
  TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Emre KARTALOĞLU’nun yapılandırma ile ilgili basın açıklaması
  TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Emre KARTALOĞLU’nun GEKAP ile ilgili basın açıklaması
  TÜRMOB Genel Başkanı Sayın Emre KARTALOĞLU’nun GEKAP ile ilgili basın açıklaması
  İdlib İnsani Yardım Kampanyası
  İdlib İnsani Yardım Kampanyası
  İnovasyonun Stratejik Yönetimi Eğitim Semineri
  İnovasyonun Stratejik Yönetimi Eğitim Semineri
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Notlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Notlar ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
  Muhtasar Ve Prim Hizmet Belgesi İle İlgili Beyanname Düzenleme Kılavuzları ve Diğer Hususlar Hakkında Bilgilendirmeler
  Muhtasar Ve Prim Hizmet Belgesi İle İlgili Beyanname Düzenleme Kılavuzları ve Diğer Hususlar Hakkında Bilgilendirmeler
  Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu
  Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin GİB Duyurusu
  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Kullanım Kılavuzu
  Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Kullanım Kılavuzu
  Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Bildirge Sistemini Kapattı
  Sosyal Güvenlik Kurumu, e-Bildirge Sistemini Kapattı
  Mali Mührü Henüz Teslim Edilmeyen Mükelleflerin e-Defter Başvuru Süreci Hakkındaki GİB Duyurusu
  Mali Mührü Henüz Teslim Edilmeyen Mükelleflerin e-Defter Başvuru Süreci Hakkındaki GİB Duyurusu
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e kayıt zorunluluğu uzatılmıştır.
  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında VERBİS’e kayıt zorunluluğu uzatılmıştır.
  Defter Tutma ve Sınıf Değiştirmede Dikkate Alınması Gereken Hadlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı
  Defter Tutma ve Sınıf Değiştirmede Dikkate Alınması Gereken Hadlere İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı
  1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Duyurusu
  1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Duyurusu
  TÜRMOBKart Hakkında Önemli Duyuru
  TÜRMOBKart Hakkında Önemli Duyuru
  29. Geleneksel Gecemiz
  29. Geleneksel Gecemiz
  Sudan İnsani Yardım Kampanyası
  Sudan İnsani Yardım Kampanyası
  2019-3 Dönem SMMM Sınav Programı
  2019-3 Dönem SMMM Sınav Programı
  KGK Bağımsız Denetim Süreci Bilgilendirme Toplantısı
  KGK Bağımsız Denetim Süreci Bilgilendirme Toplantısı
  2019-3 Dönem YMM Sınav Programı
  2019-3 Dönem YMM Sınav Programı
  2019-3 Dönem Özel SMMM Sınav Programı
  2019-3 Dönem Özel SMMM Sınav Programı
  Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri Hk. SGK Genel Yazısı
  Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri Hk. SGK Genel Yazısı
  SGK 4447 Sayılı Kanunun geçici 19. maddesi 17103 – 27103 Sayılı Teşvikler veya Destekten Fazla Yararlanılan Sürelere İlişkin Primlerin Geri Alınmasıyla İlgili Açıklamalar
  SGK 4447 Sayılı Kanunun geçici 19. maddesi 17103 – 27103 Sayılı Teşvikler veya Destekten Fazla Yararlanılan Sürelere İlişkin Primlerin Geri Alınmasıyla İlgili Açıklamalar
  Bilirkişilik Temel Eğitimi Yeni Dönem Kayıtları Başlamıştır
  Bilirkişilik Temel Eğitimi Yeni Dönem Kayıtları Başlamıştır
  Kasım Ayı İlk 15 Günlük Eğitim Programımız
  Kasım Ayı İlk 15 Günlük Eğitim Programımız
  ESMMMO 2019 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
  ESMMMO 2019 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
  Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Programlarına Başvuruları 11 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır
  Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Programlarına Başvuruları 11 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır
  SGK Teşvikleri ve Teşvik Hesaplama Programı
  SGK Teşvikleri ve Teşvik Hesaplama Programı
  Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin E-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması
  Mal Müdürlüğü Mükelleflerinin E-Beyanname Zorunluluğunun Başlaması
  Temmuz 2019 Ayında Yapılacak Beyan Ve Bildirimler Hakkında
  Temmuz 2019 Ayında Yapılacak Beyan Ve Bildirimler Hakkında
  Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Hk.
  Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Hk.
  2019 Haziran Ayı Aylık Prim Bildirgesinin Verilme Süresi 25 Temmuz Olarak Düzeltilmiştir.
  2019 Haziran Ayı Aylık Prim Bildirgesinin Verilme Süresi 25 Temmuz Olarak Düzeltilmiştir.
  Haziran Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 29 Temmuz 2019 Tarihine Kadar Verilebilecektir.
  Haziran Ayına İlişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri 29 Temmuz 2019 Tarihine Kadar Verilebilecektir.
  Meslek Mensuplarımıza ve Mükelleflere Bazı Mali Konularda Hatırlatmalar.
  Meslek Mensuplarımıza ve Mükelleflere Bazı Mali Konularda Hatırlatmalar.
  2018 Yılına Ait Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri İçin Son Gün 1 Temmuz Pazartesi
  2018 Yılına Ait Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri İçin Son Gün 1 Temmuz Pazartesi
  2019-2 Dönem YMM Sınav Programı
  2019-2 Dönem YMM Sınav Programı
  Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır
  Şirket Kuruluşunda İşe Giriş Bildirgesi Verilmeksizin Sigortalıların Tescili Otomatik Olarak Yapılacaktır
  Odamız Çalışma Komisyonlarında Görev Almak İsteyen Meslek Mensuplarımızın Dikkatine
  Odamız Çalışma Komisyonlarında Görev Almak İsteyen Meslek Mensuplarımızın Dikkatine
  Sigortalılık İşlemlerindeki Değişikliklerle İlgili 2019/9 Sayılı SGK Genelgesi
  Sigortalılık İşlemlerindeki Değişikliklerle İlgili 2019/9 Sayılı SGK Genelgesi
  Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir
  Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Yapı Kullanma İzin Belgesi Ruhsatı Düzenleyen Makam Tarafından Verilecektir
  23. Olağan (Seçimli) Genel Kurul
  23. Olağan (Seçimli) Genel Kurul
  30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması gereken Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  Poşet Beyannamesi Uygulaması
  Poşet Beyannamesi Uygulaması
  Kurumlar Vergisi 2019 Eğitim Dökümanı
  Kurumlar Vergisi 2019 Eğitim Dökümanı
  Yemen'e Umut Ol Kampanyası
  Yemen'e Umut Ol Kampanyası
  2019-1 Dönem YMM Sınav Programı
  2019-1 Dönem YMM Sınav Programı
  2019-2 Dönem Özel SMMM Sınavı Duyurusu
  2019-2 Dönem Özel SMMM Sınavı Duyurusu
  2019-2 Dönem SMMM Sınav Duyurusu
  2019-2 Dönem SMMM Sınav Duyurusu
  2019-2 Dönem Staja Giriş Sınavı Duyurusu
  2019-2 Dönem Staja Giriş Sınavı Duyurusu
  1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Tüm Beyannamelerin Verilme Süresi Kalıcı Olarak Ödeme Süresine Uzatılmıştır.
  1 Nisan 2019 Tarihinden İtibaren Tüm Beyannamelerin Verilme Süresi Kalıcı Olarak Ödeme Süresine Uzatılmıştır.
  2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki 2019/8 Sayılı SGK Genelgesi
  2019 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Desteği ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkındaki 2019/8 Sayılı SGK Genelgesi
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.
  Şubat – Nisan Arası İlave Olarak İşe Alınan Sigortalıların Ücret ve Prim Teşvikleriyle İlgili 2019-7 Sayılı SGK Genelgesi
  Şubat – Nisan Arası İlave Olarak İşe Alınan Sigortalıların Ücret ve Prim Teşvikleriyle İlgili 2019-7 Sayılı SGK Genelgesi
  Eski Nesil ÖKC lerin Kayıtlardan Silinmesine İlişkin GİB Duyurusu
  Eski Nesil ÖKC lerin Kayıtlardan Silinmesine İlişkin GİB Duyurusu
  %5 Vergi İndiriminden Faydalanma Şartlarını Sorgulama Ekranıyla İlgili GİB Duyurusu
  %5 Vergi İndiriminden Faydalanma Şartlarını Sorgulama Ekranıyla İlgili GİB Duyurusu
  Kredi Kartı Satışlarının KDV Beyannamesine Otomatik Yansıtılmasına İlişkin GİB Duyurusu
  Kredi Kartı Satışlarının KDV Beyannamesine Otomatik Yansıtılmasına İlişkin GİB Duyurusu
  İnteraktif Vergi Dairesinin Kullanımına İlişkin GİB Broşürü
  İnteraktif Vergi Dairesinin Kullanımına İlişkin GİB Broşürü
  Defter Beyan Sistemi Üzerinden Verilen Yıllık Gelir Vergisi İade Talep Dilekçelerinin Alınmasına Dair GİB Duyurusu
  Defter Beyan Sistemi Üzerinden Verilen Yıllık Gelir Vergisi İade Talep Dilekçelerinin Alınmasına Dair GİB Duyurusu
  Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşvikine İlişkin GİB Broşürü
  Genç Girişimcilere Vergi ve Sigorta Prim Teşvikine İlişkin GİB Broşürü
  Temel Fatura Olarak Düzenlenen E-Faturaların İptal Portalı Kullanımına İlişkin GİB Duyurusu
  Temel Fatura Olarak Düzenlenen E-Faturaların İptal Portalı Kullanımına İlişkin GİB Duyurusu
  1-7 Mart Muhasebe Haftası
  1-7 Mart Muhasebe Haftası
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi ile Defter Beyan Sistemi Kayıt Süreleri Uzatılmıştır
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi ile Defter Beyan Sistemi Kayıt Süreleri Uzatılmıştır
  Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
  TÜRMOB’ un Poşet Beyan Uygulaması İle İlgili Meslek Kamuoyuna Duyurusu
  TÜRMOB’ un Poşet Beyan Uygulaması İle İlgili Meslek Kamuoyuna Duyurusu
  Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı
  Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı
  Dolandırıcılık Hakkında
  Dolandırıcılık Hakkında
  2019 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
  2019 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
  Bilirkişilerin Kullanması Zorunlu Hale Gelen e-Tebligat Sistemi Hakkındaki Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Duyurusu
  Bilirkişilerin Kullanması Zorunlu Hale Gelen e-Tebligat Sistemi Hakkındaki Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Duyurusu
  Defter Bilgi Girişleri Kaldırılmıştır.
  Defter Bilgi Girişleri Kaldırılmıştır.
  28. Geleneksel Gecemiz
  28. Geleneksel Gecemiz
  Eğitim Takiplerinin TÜRMOBKart Aracılığıyla Yapılması Hakkında Önemli Duyuru
  Eğitim Takiplerinin TÜRMOBKart Aracılığıyla Yapılması Hakkında Önemli Duyuru
  SGK Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi
  SGK Emeklilik İşlemleri ile İlgili 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi
  2018-3 Dönem YMM Sınav Programı
  2018-3 Dönem YMM Sınav Programı
  2019/Ocak KDV Beyannamesinde Yapılacak Olan Değişiklik Hk.
  2019/Ocak KDV Beyannamesinde Yapılacak Olan Değişiklik Hk.
  Nispi Aidat 2. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Ekim 2018’dir
  Nispi Aidat 2. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Ekim 2018’dir
  ESMMMO Türk Müziği Korosu Atatürk ve Cumhuriyet Konseri
  ESMMMO Türk Müziği Korosu Atatürk ve Cumhuriyet Konseri
  ESMMMO 2018 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
  ESMMMO 2018 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
  Taşınmazları Yeniden Değerleme imkanı 30/09/2018 tarihinde sona ermektedir.
  Taşınmazları Yeniden Değerleme imkanı 30/09/2018 tarihinde sona ermektedir.
  Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri Hakkında
  Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter-Beyan Sistemine Başvuru ve Sisteme Kayıt Süreleri Hakkında
  20. Türkiye Muhasebe Kongresi Duyurusu
  20. Türkiye Muhasebe Kongresi Duyurusu
  2018 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi
  2018 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi
  FCM 16. Yıllık Konferansı 2018
  FCM 16. Yıllık Konferansı 2018
  2018/3 Dönemi Staja Giriş Sınavı Başvuruları 14 Eylül 2018 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
  2018/3 Dönemi Staja Giriş Sınavı Başvuruları 14 Eylül 2018 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır.
  2018 Temmuz Ayına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı
  2018 Temmuz Ayına Ait Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Ağustos Salı Gününe Uzatılmıştır.
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Ağustos Salı Gününe Uzatılmıştır.
  Yapı Ruhsatları Hakkındaki SGK Duyurusu
  Yapı Ruhsatları Hakkındaki SGK Duyurusu
  Bursa SMMM Odası Tarafından Düzenlenen KGK Onaylı Sürekli Eğitim Programları
  Bursa SMMM Odası Tarafından Düzenlenen KGK Onaylı Sürekli Eğitim Programları
  7143 Sayılı Kanuna Göre Borç Yapılandırma Başvuru Formu
  7143 Sayılı Kanuna Göre Borç Yapılandırma Başvuru Formu
  7143 Sayılı Kanun gereği SGK ve Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmıştır
  7143 Sayılı Kanun gereği SGK ve Vergi borcu yapılandırma başvuru süresi 27 Ağustos 2018 tarihine kadar uzatılmıştır
  ESOGÜ İşletme Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
  ESOGÜ İşletme Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
  18-29 Yaş Aralığında Olan Genç Girişimcilere Uygulanan Bağ-Kur Prim Teşviği ile İlgili 2018-28 Sayılı SGK Genelgesi
  18-29 Yaş Aralığında Olan Genç Girişimcilere Uygulanan Bağ-Kur Prim Teşviği ile İlgili 2018-28 Sayılı SGK Genelgesi
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe Gününe Uzatılmıştır.
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Temmuz 2018 Perşembe Gününe Uzatılmıştır.
  Defter Beyan Sistemi ile İlgili GİB Duyurusu
  Defter Beyan Sistemi ile İlgili GİB Duyurusu
  7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle İlgili Eğitim Dökümanı
  7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun İle İlgili Eğitim Dökümanı
  2017 Yılına Ait Yevmiye Defterlerin Kapanış Tasdikleri 2 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Yaptırılabilecektir.
  2017 Yılına Ait Yevmiye Defterlerin Kapanış Tasdikleri 2 Temmuz 2018 Tarihine Kadar Yaptırılabilecektir.
  Bağ-Kur Prim Borcu Olanların Hizmet Sürelerinin Durdurulması İle İlgili 2018/23 Sayılı SGK Genelgesi
  Bağ-Kur Prim Borcu Olanların Hizmet Sürelerinin Durdurulması İle İlgili 2018/23 Sayılı SGK Genelgesi
  Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk. Duyuru
  Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması Hk. Duyuru
  4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin (İlave istihdam ile ilgili ) 2018/22 Sayılı SGK Genelgesi
  4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin (İlave istihdam ile ilgili ) 2018/22 Sayılı SGK Genelgesi
  4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin 2018/21 Sayılı SGK Genelgesi
  4447 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteğine İlişkin 2018/21 Sayılı SGK Genelgesi
  Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2018/20 Sayılı SGK Genelgesi
  Asgari Ücret Desteğine İlişkin 2018/20 Sayılı SGK Genelgesi
  Mali Tatil 3-20 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır.
  Mali Tatil 3-20 Temmuz 2018 Tarihleri Arasında Uygulanacaktır.
  10-50 İşçi Çalıştıran İşyerleri 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik (BES) Sistemine Dahil Olacaklardır.
  10-50 İşçi Çalıştıran İşyerleri 01.07.2018 Tarihinden İtibaren Zorunlu Bireysel Emeklilik (BES) Sistemine Dahil Olacaklardır.
  Vergiye Uyumlu Mükelleflerin %5 lik Vergi İade Alacaklarının Mahsubu Hk GİB Duyurusu
  Vergiye Uyumlu Mükelleflerin %5 lik Vergi İade Alacaklarının Mahsubu Hk GİB Duyurusu
  2017 Yılına Ait Yevmiye Defterlerin Kapanış Tasdiklerinin 29 Haziran 2018 Tarihine Kadar Noterlere Yaptırılması Gerekmektedir.
  2017 Yılına Ait Yevmiye Defterlerin Kapanış Tasdiklerinin 29 Haziran 2018 Tarihine Kadar Noterlere Yaptırılması Gerekmektedir.
  2018 Yılına Ait Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin 30 Haziran 2018 Tarihine Kadar e-Birlik Sistemine Girilmesi Gerekmektedir.
  2018 Yılına Ait Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin 30 Haziran 2018 Tarihine Kadar e-Birlik Sistemine Girilmesi Gerekmektedir.
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Haziran 2018 Salı Gününe Uzatılmıştır.
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 26 Haziran 2018 Salı Gününe Uzatılmıştır.
  Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hk.
  Basit Usule Tabi Mükelleflerden Alınan Muhasebe Ücretleri Hk.
  Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Program başvuruları 29 Haziran 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
  Bağımsız Denetçilerin Sürekli Eğitim Program başvuruları 29 Haziran 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.
  SGK’ya Verilen İşyeri Bildirgesi 01.06.2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak Verilmek Zorundadır
  SGK’ya Verilen İşyeri Bildirgesi 01.06.2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak Verilmek Zorundadır
  Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerine Ait 2018-18 Sayılı SGK Genelgesi
  Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerine Ait 2018-18 Sayılı SGK Genelgesi
  2018/2.Dönem Staja Giriş Sınavı 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır.
  2018/2.Dönem Staja Giriş Sınavı 14 Temmuz 2018 tarihinde yapılacaktır.
  Nispi Aidat 1. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Mayıs 2018’dir
  Nispi Aidat 1. Taksit Son Ödeme Tarihi 31 Mayıs 2018’dir
  Şubat Ayı Beratları Yükleme Süresi 8 Haziran 2018 Tarihine Uzatılmıştır.
  Şubat Ayı Beratları Yükleme Süresi 8 Haziran 2018 Tarihine Uzatılmıştır.
  Kamu Gözetim Kurumundan Yetki Almış Bağımsız Denetçilere Yönelik Zorunlu Olan Bağımsız Denetim Sürekli Eğitimi
  Kamu Gözetim Kurumundan Yetki Almış Bağımsız Denetçilere Yönelik Zorunlu Olan Bağımsız Denetim Sürekli Eğitimi
  Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanılmasına İlişkin Duyuru
  Geriye Dönük Teşviklerden Yararlanılmasına İlişkin Duyuru
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Mayıs Pazartesi Gününe Uzatılmıştır.
  Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin Verilme Süresi 28 Mayıs Pazartesi Gününe Uzatılmıştır.
  SGK, Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı kullanıma açılmıştır.
  SGK, Potansiyel Teşvik Sorgulama ekranı kullanıma açılmıştır.
  2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması
  2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması
  Luca Rota SGK Teşvikleri, Sorgulama ve Raporlama
  Luca Rota SGK Teşvikleri, Sorgulama ve Raporlama
  2018/2.Dönem Staja Giriş Sınavı Başvuruları 11 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
  2018/2.Dönem Staja Giriş Sınavı Başvuruları 11 Mayıs 2018 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.
  2018/2. Dönem SMMM ve YMM Sınavları Tarih Değişikliği
  2018/2. Dönem SMMM ve YMM Sınavları Tarih Değişikliği
  KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  KDV ve Muhtasar Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle e-defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması
  Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi İle e-defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması
  Yaza İlk Adım Eğitim Semineri
  Yaza İlk Adım Eğitim Semineri
  Eksik Gün Bildirimleri Hakkında SGK Genel Yazısı
  Eksik Gün Bildirimleri Hakkında SGK Genel Yazısı
  TEŞEKKÜR
  TEŞEKKÜR
  Kurum Kazançlarının Tespiti ve Beyanı Eğitim Dökümanı
  Kurum Kazançlarının Tespiti ve Beyanı Eğitim Dökümanı
  2018/2 Dönem SMMM Sınavı Duyurusu
  2018/2 Dönem SMMM Sınavı Duyurusu
  2018/2 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2018/2 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  Defter Tasdik Şerhlerinin Konulacağı Sayfa Hakkında Duyuru
  Defter Tasdik Şerhlerinin Konulacağı Sayfa Hakkında Duyuru
  ACI KAYBIMIZ
  ACI KAYBIMIZ
  Şubat ayına ait Defter Beyan Sistemine girilmesi gereken kayıtların süresi 2 Mayıs 2018 tarihine uzatılmıştır.
  Şubat ayına ait Defter Beyan Sistemine girilmesi gereken kayıtların süresi 2 Mayıs 2018 tarihine uzatılmıştır.
  Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 2 Nisan 2018 gününe uzatılmıştır
  Gelir Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 2 Nisan 2018 gününe uzatılmıştır
  Staja Giriş Sınavına Hazırlık Kitap Seti
  Staja Giriş Sınavına Hazırlık Kitap Seti
  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği
  8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinliği
  2018 Yılı SMMM Sınav Programları
  2018 Yılı SMMM Sınav Programları
  2018 Yılı YMM Sınav Programları
  2018 Yılı YMM Sınav Programları
  Gelir Vergisi Eğitim Dökümanı
  Gelir Vergisi Eğitim Dökümanı
  1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri
  1-7 Mart Muhasebe Haftası Etkinlikleri
  Haksız Rekabetle Mücadele Modülü'ne Veri Girişi Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılabilecektir.
  Haksız Rekabetle Mücadele Modülü'ne Veri Girişi Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılabilecektir.
  Defter beyan sistemine Ocak ayına ait bilgilerin girilmesi 2 Nisan 2018 tarihine uzatılmıştır.
  Defter beyan sistemine Ocak ayına ait bilgilerin girilmesi 2 Nisan 2018 tarihine uzatılmıştır.
  Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 tarihine uzatılmıştır.
  Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süresi 19 Şubat 2018 tarihine uzatılmıştır.
  Nace Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflandırılmasının Güncellenmesi
  Nace Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflandırılmasının Güncellenmesi
  Odamızın EDM Bilişim ile E-Dönüşüm Hizmetleri Hakkında Yapmış Olduğu Anlaşma Duyurusu
  Odamızın EDM Bilişim ile E-Dönüşüm Hizmetleri Hakkında Yapmış Olduğu Anlaşma Duyurusu
  2018 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
  2018 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
  Biyometrik Fotoğraf Kullanım Kılavuzu
  Biyometrik Fotoğraf Kullanım Kılavuzu
  Defter Beyan Sistemi ile İlgili TÜRMOB Duyurusu
  Defter Beyan Sistemi ile İlgili TÜRMOB Duyurusu
  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri
  Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Ve Bildirim Yükümlülükleri
  T.C. ANKARA Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Kabul Edilenler
  T.C. ANKARA Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Yılı Bilirkişilik Başvuruları Kabul Edilenler
  2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru
  2017 Yılı kasım Ayına İlişkin Sigorta primleri İle Ertelenen 2017 Yılı Şubat Ayına İlişkin Sigorta Primlerinin Ödenmesine İlişkin Duyuru
  Yıl Sonuna Kadar Yapılması Gereken Önemli Hatırlatmalar
  Yıl Sonuna Kadar Yapılması Gereken Önemli Hatırlatmalar
  2018/1 Dönem SMMM Sınavı Duyurusu
  2018/1 Dönem SMMM Sınavı Duyurusu
  2018/1 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2018/1 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  Ruhsat ve Kimlik Başvuruları Hakkında TÜRMOB Duyurusu
  Ruhsat ve Kimlik Başvuruları Hakkında TÜRMOB Duyurusu
  Apartlarda Günlük Müşteri Listesi ve ÖKC Kullanımı Hakkında GİB Özelgesi
  Apartlarda Günlük Müşteri Listesi ve ÖKC Kullanımı Hakkında GİB Özelgesi
  SGK Sorunları
  SGK Sorunları
  27. Geleneksel Gecemiz
  27. Geleneksel Gecemiz
  SMMM' lerin Etik Tutumları ile İlgili Anket
  SMMM' lerin Etik Tutumları ile İlgili Anket
  Kooperatifçilik e-Sertifika Programı
  Kooperatifçilik e-Sertifika Programı
  2017-3 Dönem YMM Sınav Programı
  2017-3 Dönem YMM Sınav Programı
  Ertelenen Primlerin Son Ödeme Tarihleri Hakkındaki SGK Duyurusu
  Ertelenen Primlerin Son Ödeme Tarihleri Hakkındaki SGK Duyurusu
  Ücret Bordrolarında 2017 Eylül-Aralık Ayları Asgari Ücretlerdeki Azalma Hakkındaki Açıklamalarımız
  Ücret Bordrolarında 2017 Eylül-Aralık Ayları Asgari Ücretlerdeki Azalma Hakkındaki Açıklamalarımız
  Ertelenen Prim Borçları İle İlgili SGK Duyurusu
  Ertelenen Prim Borçları İle İlgili SGK Duyurusu
  Bilirkişilik Temel Eğitimi Ön Kayıtlar Başladı
  Bilirkişilik Temel Eğitimi Ön Kayıtlar Başladı
  ESMMMO 2017 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
  ESMMMO 2017 Yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Başlıyor
  7020 Sayılı Yapılandırmada Peşin Ödeme 2 Ekim 2017 Tarihine Uzatıldı
  7020 Sayılı Yapılandırmada Peşin Ödeme 2 Ekim 2017 Tarihine Uzatıldı
  Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru;
  Mükelleflerce Düzenlenen Belge Sayılarının KDV1 Beyannamesi ile Beyan Edilmesinin Ertelenmesine İlişkin Duyuru;
  2017/3 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2017/3 Dönem YMM Sınavı Duyurusu
  2017/3 Dönem SMMM Sınavı Duyurusu
  2017/3 Dönem SMMM Sınavı Duyurusu
  TÜRMOB Tarafından SGK Başkanlığı'na Gönderilen Mesleki Sorunlar İle İlgili Çözüm Önerileri Yazısı
  TÜRMOB Tarafından SGK Başkanlığı'na Gönderilen Mesleki Sorunlar İle İlgili Çözüm Önerileri Yazısı
  KDV Beyanı Ekinde Getirilen Belge Adedi Sayılması Uygulamasına İlişkin TÜRMOB Açıklaması
  KDV Beyanı Ekinde Getirilen Belge Adedi Sayılması Uygulamasına İlişkin TÜRMOB Açıklaması
  SGK Prim Ödemelerinde Süre Uzatımı
  SGK Prim Ödemelerinde Süre Uzatımı
  2017 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi
  2017 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi
  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
  Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı
  7020 Yapılandırma İstisna İşyeri İşlemleri
  7020 Yapılandırma İstisna İşyeri İşlemleri
  TÜRMOBKart Hizmete Sunuldu
  TÜRMOBKart Hizmete Sunuldu
  İşletme Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı (2017-2018)
  İşletme Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı (2017-2018)
  687 Sayılı KHK de Yer Alan Prim Desteği Hakkındaki SGK Duyurusu
  687 Sayılı KHK de Yer Alan Prim Desteği Hakkındaki SGK Duyurusu
  İlave İstihdam Desteğinde Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin SGK Duyurusu
  İlave İstihdam Desteğinde Sigortalının İlave Sigortalı Olarak Bildirilip Bildirilmediğinin Tespitine İlişkin SGK Duyurusu
  Mali Tatil Sonrası Verilmesi Gereken Beyannamelere İlişkin Beyan ve Ödeme Süreleri
  Mali Tatil Sonrası Verilmesi Gereken Beyannamelere İlişkin Beyan ve Ödeme Süreleri
  MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru
  MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru
  7020 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru Formu
  7020 Sayılı Kanun Yapılandırma Başvuru Formu
  KDV Matrah Artırımı
  KDV Matrah Artırımı
  TÜRMOB Muhasebe Müzesi
  TÜRMOB Muhasebe Müzesi
  İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik
  İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik
  7020 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidatlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 dir
  7020 Sayılı Yasa Kapsamında Oda Aidatlarının Yapılandırılması İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2017 dir
  2017-2 Dönem SMMM Sınav Programı
  2017-2 Dönem SMMM Sınav Programı
  SMMM Sınav Kuralları Güncellenmiştir.
  SMMM Sınav Kuralları Güncellenmiştir.
  ESMMMO Yaz Spor Okulları
  ESMMMO Yaz Spor Okulları
  Mali Tatil İle İlgili Duyuru
  Mali Tatil İle İlgili Duyuru
  Mükellefler İçin Önemli Hatırlatmalar Konulu GİB Duyurusu
  Mükellefler İçin Önemli Hatırlatmalar Konulu GİB Duyurusu
  İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkındaki GİB Duyurusu
  İhracat İşlemlerinde E-Fatura Kullanım Zorunluluğu Hakkındaki GİB Duyurusu
  Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkındaki SGK Duyurusu
  Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkındaki SGK Duyurusu
  Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru
  Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru
  Son Günü 31 Mayıs 2017 Olan Önemli Hatırlatmalar
  Son Günü 31 Mayıs 2017 Olan Önemli Hatırlatmalar
  Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin TÜRMOB E-Birlik Sisteminden 2017 Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir.
  Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin TÜRMOB E-Birlik Sisteminden 2017 Mayıs Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekmektedir.
  İstihdamı Zorunlu Personel Olarak Görev Yapan Gıda Mühendislerinin İşe Giriş Bildirgeleri Hk. Duyuru
  İstihdamı Zorunlu Personel Olarak Görev Yapan Gıda Mühendislerinin İşe Giriş Bildirgeleri Hk. Duyuru
  2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formların Verilme Süresinin Uzatılması
  2017/Nisan Dönemine İlişkin Ba ve Bs Formların Verilme Süresinin Uzatılması
  2017 Nisan Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı
  2017 Nisan Ayına Ait Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerini Verme Süresi Uzatıldı
  Muhtasar KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  Muhtasar KDV ve Damga Vergisi Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  6736 Sayılı Kanun Hakkında Önemli Duyuru
  6736 Sayılı Kanun Hakkında Önemli Duyuru
  2017 / 2 Dönem Sınav Duyuruları
  2017 / 2 Dönem Sınav Duyuruları
  2017 Mart Ayı Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu
  2017 Mart Ayı Sigorta Primi Ödemesine İlişkin SGK Duyurusu
  İşe Giriş Bildirgeleri İle İlgili SGK Duyurusu
  İşe Giriş Bildirgeleri İle İlgili SGK Duyurusu
  Muhtasar KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  Muhtasar KDV ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  E-Defter Beratlarının Verilme Süresi Uzatımı
  E-Defter Beratlarının Verilme Süresi Uzatımı
  e-USE ( ZORUNLU STAJYER EĞİTİMİ ) Yeni Sürüme Geçiş Bilgilendirmesi
  e-USE ( ZORUNLU STAJYER EĞİTİMİ ) Yeni Sürüme Geçiş Bilgilendirmesi
  Kurumlar Vergisinde Beyan ve Özellikli Konular Eğitim Dökümanı
  Kurumlar Vergisinde Beyan ve Özellikli Konular Eğitim Dökümanı
  Muhtasar KDV ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  Muhtasar KDV ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Süre Uzatımı
  2017-1 Dönem YMM Sınav Programı
  2017-1 Dönem YMM Sınav Programı
  2017-1 Dönem SMMM Sınav Programı
  2017-1 Dönem SMMM Sınav Programı
  Staja Giriş Sınavına Katılacak Ya Da Katılmakta Olan Adayların 3 Yıllık Sınav Süresi Hiçbir Nedenle Uzatılamayacaktır.
  Staja Giriş Sınavına Katılacak Ya Da Katılmakta Olan Adayların 3 Yıllık Sınav Süresi Hiçbir Nedenle Uzatılamayacaktır.
  Şirketlerin Tasfiye Süresine İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yazısı
  Şirketlerin Tasfiye Süresine İlişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Yazısı
  İlave İstihdam Teşviğinin Uygulanması İle İlgili SGK Duyurusu ve Genelgesi
  İlave İstihdam Teşviğinin Uygulanması İle İlgili SGK Duyurusu ve Genelgesi
  Etik Eğitim 2017/1. Dönem Ödeme ve Başvuru Süresinin Uzatılması
  Etik Eğitim 2017/1. Dönem Ödeme ve Başvuru Süresinin Uzatılması
  2016 Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesi Eğitim Dökümanı
  2016 Yılı Şahsi Gelirlerinin Beyanı ve Vergilendirilmesi Eğitim Dökümanı
  28 Şubat Tarihinde Ödenmesi Gereken SGK Primlerinin Ödeme Süresi 07 Mart 2017 Tarihine Uzatılmıştır.
  28 Şubat Tarihinde Ödenmesi Gereken SGK Primlerinin Ödeme Süresi 07 Mart 2017 Tarihine Uzatılmıştır.
  SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin 28 Şubat 2017 Tarihli Duyuru
  SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin 28 Şubat 2017 Tarihli Duyuru
  Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
  Elektronik Defterlerin Oluşturulması ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı.
  Prim Borçlarının Ertelenmesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesine İlişkin 27 Şubat 2017 Tarihli SGK Duyurusu
  Prim Borçlarının Ertelenmesi Yönündeki Beyanların Değiştirilmesine İlişkin 27 Şubat 2017 Tarihli SGK Duyurusu
  1-7 Mart Muhasebe Haftası Programı
  1-7 Mart Muhasebe Haftası Programı
  SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin 16 Şubat 2017 Tarihli Duyuru
  SGK Primlerinin Ertelenmesine İlişkin 16 Şubat 2017 Tarihli Duyuru
  2017 Yılına Ait Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin 31.05.2017 Tarihine Kadar E-Birlik Sistemine Girilmesi Gerekmektedir.
  2017 Yılına Ait Mesleki Hizmet Sözleşmelerinin 31.05.2017 Tarihine Kadar E-Birlik Sistemine Girilmesi Gerekmektedir.
  SGK Sorunları Hakkında
  SGK Sorunları Hakkında
  Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmasıyla İlgili Sirküler
  Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılmasıyla İlgili Sirküler
  SGK Prim Ertelemesine Girmek İstemeyen İşverenler İçin Duyuru
  SGK Prim Ertelemesine Girmek İstemeyen İşverenler İçin Duyuru
  Yeni İlave İstihdam Teşviki
  Yeni İlave İstihdam Teşviki
  SGK Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurumun Son (Yeni) Duyurusu
  SGK Primlerinin Ertelenmesi İle İlgili Kurumun Son (Yeni) Duyurusu
  Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
  Erteleme Kapsamında Prim Ödeme İşlemleri
  İŞVERENLERİN 2016 ARALIK AYINA AİT AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ VERME SÜRESİ UZATILDI
  İŞVERENLERİN 2016 ARALIK AYINA AİT AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİNİ VERME SÜRESİ UZATILDI
  LUCA Denetim Yazılımı
  LUCA Denetim Yazılımı
  Yeniden Yapılandırmada Ödeme Süresini Kaçıranlara İkinci Şans
  Yeniden Yapılandırmada Ödeme Süresini Kaçıranlara İkinci Şans
  Seklice Doğa Yürüyüşü
  Seklice Doğa Yürüyüşü
  Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı
  Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı
  2017 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
  2017 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
  2017 / 1 Dönem Sınav Duyuruları
  2017 / 1 Dönem Sınav Duyuruları
  10 Yıl İçerisinde Muhasebe Mesleğinde Dönüşüm Yaratacak Etkenlerin Neler Olacağı Anket Çalışması
  10 Yıl İçerisinde Muhasebe Mesleğinde Dönüşüm Yaratacak Etkenlerin Neler Olacağı Anket Çalışması
  Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 09.01.2017 tarihine kadar uzatıldı
  Prim ve Diğer Tüm Alacakların Tahsilat İşlemleri 09.01.2017 tarihine kadar uzatıldı
  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru
  Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Hakkında Duyuru
  KOSGEB tarafından sağlanan " İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği" kapsamında yaşanılan sorunlar ile ilgili TÜRMOB 'un KOSGEB Başkanlığı'na göndermiş olduğu yazı
  KOSGEB tarafından sağlanan " İşletme Sermayesi Kredi Faiz Desteği" kapsamında yaşanılan sorunlar ile ilgili TÜRMOB 'un KOSGEB Başkanlığı'na göndermiş olduğu yazı
  6736 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı İle İlgili Önemli Açıklamalar
  6736 Sayılı Yasa Kapsamında Yapılandırma ve Matrah Artırımı İle İlgili Önemli Açıklamalar
  Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Değiştirilmesine ait Önerge.
  Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının Değiştirilmesine ait Önerge.
  Oda Aidatlarının Yapılandırılması Hakkında
  Oda Aidatlarının Yapılandırılması Hakkında
  ESMMMO Spor Faaliyetleri Programı
  ESMMMO Spor Faaliyetleri Programı
  Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Kayıtlarının İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin E-Bildirge Menüsünden Kontrol Edilerek Mutabakat Sağlanması Hakkındaki SGK Duyurusu
  Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Kayıtlarının İşe Giriş Bildirgesi ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin E-Bildirge Menüsünden Kontrol Edilerek Mutabakat Sağlanması Hakkındaki SGK Duyurusu
  2016/3 Dönemi, SMMM, Özel SMMM Sınavları ve ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri Tarih Değişikliği
  2016/3 Dönemi, SMMM, Özel SMMM Sınavları ve ABC Grubu Staj Değerlendirmeleri Tarih Değişikliği
  Bağımsız Denetim Desteği Hk.
  Bağımsız Denetim Desteği Hk.
  6376 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Eğitim Dökümanı
  6376 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Eğitim Dökümanı
  2016/2. Dönem Etik Eğitim Ödeme ve Başvuru Süresinin Uzatılması Hk.
  2016/2. Dönem Etik Eğitim Ödeme ve Başvuru Süresinin Uzatılması Hk.
  Meslek Mensuplarının Sorumluluğu Hakkında Yönetmelik Taslağı
  Meslek Mensuplarının Sorumluluğu Hakkında Yönetmelik Taslağı
  Gözaltına Alınan Veya Tutuklanan Meslek Mensuplarımız Hk
  Gözaltına Alınan Veya Tutuklanan Meslek Mensuplarımız Hk
  Ertelenen 2016/2 Dönem YMM Sınav Tarihleri ve Sınav Programı
  Ertelenen 2016/2 Dönem YMM Sınav Tarihleri ve Sınav Programı
  15 Temmuz Dayanışma Kampanyası
  15 Temmuz Dayanışma Kampanyası
  4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Uyarınca E-Bildirge Ekranından Kontrol Uygulaması Hakkında Duyuru
  4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Uyarınca E-Bildirge Ekranından Kontrol Uygulaması Hakkında Duyuru
  E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet Hakkında Duyuru
  E-Beyanname'den Yeni Bir Hizmet Hakkında Duyuru
  2016 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi
  2016 Yılı 2. Dönem Etik Eğitimi
  SGK 2016/12 - 2016 / 13 - 2016 / 15 Nolu Genelgeler.
  SGK 2016/12 - 2016 / 13 - 2016 / 15 Nolu Genelgeler.
  Sgk Na Verilmesi Gereken Belgelerin Ertelenmesine İlişkin Duyuru
  Sgk Na Verilmesi Gereken Belgelerin Ertelenmesine İlişkin Duyuru
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)
  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 403)’Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 472)
  Ertelenmiş Olan 2016/2. Dönem Sınavlarına İlişkin Yeni Duyuru
  Ertelenmiş Olan 2016/2. Dönem Sınavlarına İlişkin Yeni Duyuru
  Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
  Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Sirküler Yayınlandı.
  22 Temmuz 2016 Tarihli Duyurular
  22 Temmuz 2016 Tarihli Duyurular
  YMM Danışmanlık Sözleşmeleri İle Beyanname İmzalanması
  YMM Danışmanlık Sözleşmeleri İle Beyanname İmzalanması
  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu İle İlgili Duyuru
  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu İle İlgili Duyuru
  50'den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu 1 Temmuz 2016
  50'den Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İş Yerleri İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti Alma Zorunluluğu 1 Temmuz 2016
  Esogü İşletme Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
  Esogü İşletme Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programı
  Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı Konferansı
  Yeni Anayasa ve Çalışma Hayatı Konferansı
  2016 Yılı Nispi Aidat Ödemelerine İlişkin Matrah Bildirim Formu Ve Açıklamaları
  2016 Yılı Nispi Aidat Ödemelerine İlişkin Matrah Bildirim Formu Ve Açıklamaları
  Hatırlatmalar
  Hatırlatmalar
  Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 2 Mayıs tarihine, Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi ise 31 Mayıs tarihine uzatılmıştır.
  Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 2 Mayıs tarihine, Elektronik Defter Beratlarının yüklenme süresi ise 31 Mayıs tarihine uzatılmıştır.
  Kanun Kapsamından Çıkmış İşyerlerinin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine İlişkin Duyuru
  Kanun Kapsamından Çıkmış İşyerlerinin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesine İlişkin Duyuru
  E-Tebligat Adresi Almak İçin Son Gün 31 Mart 2016
  E-Tebligat Adresi Almak İçin Son Gün 31 Mart 2016
  2016 ( 1. Dönem ) Sınav Programları
  2016 ( 1. Dönem ) Sınav Programları
  Finansbank'dan Meslek Mensuplarımıza özel tahsilat kolay hizmeti
  Finansbank'dan Meslek Mensuplarımıza özel tahsilat kolay hizmeti
  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Mesleki Eğitim kanununda belirtilen Ustalık belgesi ve muadili belgelerin istenmemesi hakkındaki yazısı
  Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin Mesleki Eğitim kanununda belirtilen Ustalık belgesi ve muadili belgelerin istenmemesi hakkındaki yazısı
  SGK nın Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyurusu
  SGK nın Asgari Ücret Destek Tutarına İlişkin Duyurusu
  SGK nın E-Bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin Duyurusu.
  SGK nın E-Bildirge Şifrelerinin İnternet Ortamında Verilmesine İlişkin Duyurusu.
  Mesleki sözleşmelerin E-Birlik sistemine girilme süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
  Mesleki sözleşmelerin E-Birlik sistemine girilme süresi Nisan ayı sonuna kadar uzatılmıştır.
  Asgari Ücret Desteğiyle İlgili SGK Duyurusu ve Genelgesi
  Asgari Ücret Desteğiyle İlgili SGK Duyurusu ve Genelgesi
  Türmob Genelge 2016 / 1
  Türmob Genelge 2016 / 1
  Etik Eğitimi Tamamlayan Üyelerimiz
  Etik Eğitimi Tamamlayan Üyelerimiz
  Etik Eğitim 2016/1. Dönem Başvuruları 4 Ocak – 8 Şubat 2016 Tarihleri Arasında Yapılabilecektir.
  Etik Eğitim 2016/1. Dönem Başvuruları 4 Ocak – 8 Şubat 2016 Tarihleri Arasında Yapılabilecektir.
  2016 Sınav Takvimi ve 1. Dönem Sınav Duyuruları
  2016 Sınav Takvimi ve 1. Dönem Sınav Duyuruları
  e-tebligat uygulaması ile ilgili önemli duyuru
  e-tebligat uygulaması ile ilgili önemli duyuru
  Halkbank Girişimci Kredileri
  Halkbank Girişimci Kredileri
  E-Tebligat
  E-Tebligat
  2015 Takvim Yılına Ait Defter Bilgilerinin 30 Kasım 2015 Tarihine Kadar Girişi Yapılması Gerekmektedir.
  2015 Takvim Yılına Ait Defter Bilgilerinin 30 Kasım 2015 Tarihine Kadar Girişi Yapılması Gerekmektedir.
  Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Başvuruları
  Mesleki Uyum Eğitimi ve Özel SMMM Sınavı Başvuruları
  25-26 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan SMMM Sınav sonuçları, kurban bayramı tatili nedeniyle 12 Ekim 2015 Pazartesi günü açıklanacaktır.
  25-26 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan SMMM Sınav sonuçları, kurban bayramı tatili nedeniyle 12 Ekim 2015 Pazartesi günü açıklanacaktır.
  2015 / 2 . Dönem Etik Eğitim Ödeme ve Başvuru Süresinin Uzatılması
  2015 / 2 . Dönem Etik Eğitim Ödeme ve Başvuru Süresinin Uzatılması
  2015 - 3. Dönem Smmm , Özel Smmm Ve Ymm Sınav Duyuruları
  2015 - 3. Dönem Smmm , Özel Smmm Ve Ymm Sınav Duyuruları
  25 Ekim 2015 3. Dönem A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri
  25 Ekim 2015 3. Dönem A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri
  2. Dönem Staj Değerlendirmeleri ile ilgili duyuru
  2. Dönem Staj Değerlendirmeleri ile ilgili duyuru
  2. Dönem Özel SMMM Sınav Programı
  2. Dönem Özel SMMM Sınav Programı
  2. Dönem SMMM Sınav Programı
  2. Dönem SMMM Sınav Programı
  Ali Güzel Hakkında
  Ali Güzel Hakkında
  21-22 Mart 2015 tarihlerinde yapılan SMMM Sınavı sonuçları 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 15:30\\\'da açıklanmıştır.
  21-22 Mart 2015 tarihlerinde yapılan SMMM Sınavı sonuçları 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 15:30\\\'da açıklanmıştır.
  21-30 Mart 2015 tarihleri arasında yapılan YMM Sınavı sonuçları 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 12:00 de açıklanmıştır.
  21-30 Mart 2015 tarihleri arasında yapılan YMM Sınavı sonuçları 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü saat 12:00 de açıklanmıştır.
  22 Mart 2015 tarihinde yapılan Özel SMMM Sınavı sonuçları 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 15:00 de açıklanmıştır.
  22 Mart 2015 tarihinde yapılan Özel SMMM Sınavı sonuçları 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 15:00 de açıklanmıştır.
  Elektronik Veri Transferi Hakkında Türkiye İstatistik Kurumunun Tanıtım Broşürü
  Elektronik Veri Transferi Hakkında Türkiye İstatistik Kurumunun Tanıtım Broşürü
  Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru
  Sigortalı İşe Giriş Ve İşten Ayrılış Bildirgeleri İle Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresi Hakkında Duyuru
  SGK Basın Açıklaması-4/b Hak Ediş Kesintisi
  SGK Basın Açıklaması-4/b Hak Ediş Kesintisi
  2015/1 Dönem SMMM Sınav Programları
  2015/1 Dönem SMMM Sınav Programları
  2015 Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Programı
  2015 Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Programı
  Yıllık İşletme Cetveli İle ilgili Eskişehir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Duyurusu
  Yıllık İşletme Cetveli İle ilgili Eskişehir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Duyurusu
  Haksız Rekabet Yazılımı ile İlgili Açıklama
  Haksız Rekabet Yazılımı ile İlgili Açıklama
  Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Duyurusu
  Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü Tezsiz Yüksek Lisans Duyurusu
  İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi Kurs duyurusu
  İnşaat Sektöründe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi Kurs duyurusu
  Mimarlar Odasından Odamıza Gönderilen Mimar/Mimarlık unvanın kullanılması hakkında
  Mimarlar Odasından Odamıza Gönderilen Mimar/Mimarlık unvanın kullanılması hakkında
  TÜRMOB tarafından düzenlenecek olan Etik Eğitimi Hakkında
  TÜRMOB tarafından düzenlenecek olan Etik Eğitimi Hakkında
  Şirket Yetkililerinin ve Sigortalıların Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına İlişkin Bildirim Yükümlülükleri
  Şirket Yetkililerinin ve Sigortalıların Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına İlişkin Bildirim Yükümlülükleri
  Aylık prim ve hizmet belgesinin E_sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin duyuru.
  Aylık prim ve hizmet belgesinin E_sigorta kanalıyla gönderilmesine ilişkin duyuru.
  Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitim Ücretleri İçin T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Sistemi Oluşturdu ve Meslek Mensuplarımıza Kredi Olanağı Sağlandı.
  Bağımsız Denetçilik Geçiş Dönemi Eğitim Ücretleri İçin T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Sistemi Oluşturdu ve Meslek Mensuplarımıza Kredi Olanağı Sağlandı.
  TÜRMOB Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi arasında Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitimleri Başvurularının Alınması Konusunda Anlaşma Sağlanmıştır.
  TÜRMOB Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi arasında Bağımsız Denetim Geçiş Dönemi Eğitimleri Başvurularının Alınması Konusunda Anlaşma Sağlanmıştır.
  SGK Tarafından Düzenlenen 6552 sayılı Kanun Kapsamında Kurum Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Diğer Değişiklikler
  SGK Tarafından Düzenlenen 6552 sayılı Kanun Kapsamında Kurum Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Diğer Değişiklikler
  6552 sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Diğer Değişiklikler
  6552 sayılı Kanun Kapsamında Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Diğer Değişiklikler
  Sınav Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
  Sınav Yönetmeliği Değişikliği Hakkında Bilgilendirme Toplantısı
  Mesleki Yeterlilik Hazırlık Kursu
  Mesleki Yeterlilik Hazırlık Kursu
  e-Fatura, e-Defer, Entegrasyon ve Arişvleme Çözümleri
  e-Fatura, e-Defer, Entegrasyon ve Arişvleme Çözümleri
  Denizbank ile Odamız arasında üyelerimize yönelik kredi anlaşması.
  Denizbank ile Odamız arasında üyelerimize yönelik kredi anlaşması.
  19. Türkiye Muhasebe Kongre Duyurusu
  19. Türkiye Muhasebe Kongre Duyurusu
   31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014 Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
  31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014 Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.
  3. Dönem Staja Başlama ve SMMM Yeterlilik Kurs Duyurusu
  3. Dönem Staja Başlama ve SMMM Yeterlilik Kurs Duyurusu
  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru
  Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru
  K Türü Yetki Belgeleri Hakkında Eskişehir Ticaret Odası yazısı
  K Türü Yetki Belgeleri Hakkında Eskişehir Ticaret Odası yazısı
  Gelir İdaresi Başkanlığı 9. Kuruluş Yıldönümü Konser Duyurusu
  Gelir İdaresi Başkanlığı 9. Kuruluş Yıldönümü Konser Duyurusu
  Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları Duyurusu
  Seminer ve Bilgilendirme Toplantıları Duyurusu
  Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı.
  Aile Hekimleri Tarafından Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerin Vergilendirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Sirküler Yayınlandı.
  Staja Giriş Sınavı Hakkında Türmob Genel Başkanının Mesajı
  Staja Giriş Sınavı Hakkında Türmob Genel Başkanının Mesajı
  Tekstilbank ile Odamız arasında üyelerimize yönelik kredi anlaşması.
  Tekstilbank ile Odamız arasında üyelerimize yönelik kredi anlaşması.
  Kooperatiflerde Ticari Defterlerin Tutulması ve Tasdik Zamanları Hakkında Bilgilendirme.
  Kooperatiflerde Ticari Defterlerin Tutulması ve Tasdik Zamanları Hakkında Bilgilendirme.
  Vergi Dairelerine Verilen İşe Başlama Bildirimleri Hakkında
  Vergi Dairelerine Verilen İşe Başlama Bildirimleri Hakkında
  Özel Medline Hastanesi ile İmzalanan Sağlık Hizmet Sözleşmesi
  Özel Medline Hastanesi ile İmzalanan Sağlık Hizmet Sözleşmesi
  Bilim ve Sanayi İl Müdürülüğü'nün Yıllık İşletme Cetvelleri ile İlgili Duyurusu
  Bilim ve Sanayi İl Müdürülüğü'nün Yıllık İşletme Cetvelleri ile İlgili Duyurusu
  Kutlama Mesajı
  Kutlama Mesajı
  EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda üretilen belgeler hakkında Türmob Yazısı
  EFT-POS özelliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda üretilen belgeler hakkında Türmob Yazısı
  2014 Yılı için e-Beyanname Gönderme Sözleşmeleri Yenilenecektir.
  2014 Yılı için e-Beyanname Gönderme Sözleşmeleri Yenilenecektir.
  Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları İle İlgili Türmob Sirküleri
  Reeskont İşlemlerinde Uygulanacak İskonto Faiz Oranları İle İlgili Türmob Sirküleri
  Ticaret Sicil Müdürlüklerinin 31.12.2013 Tarihine kadar Cumartesi, Pazar günleri de açık kalacağı hakkındaki Türmob yazısı.
  Ticaret Sicil Müdürlüklerinin 31.12.2013 Tarihine kadar Cumartesi, Pazar günleri de açık kalacağı hakkındaki Türmob yazısı.
  Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Sistemlerindeki Bakım Çalışması Duyurusu
  Gelir İdaresi Başkanlığı Bilişim Sistemlerindeki Bakım Çalışması Duyurusu
  2014 Yılına ait Defterlerin Noterlere Tasdiki esnasında istenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile ilgili açıklama.
  2014 Yılına ait Defterlerin Noterlere Tasdiki esnasında istenen Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile ilgili açıklama.
  Anadolu Odaları Platformu Toplantısı 06-07 Aralık 2013
  Anadolu Odaları Platformu Toplantısı 06-07 Aralık 2013
  Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler.
  Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler.
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile ilgili TÜRMOB Yazısı
  Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile ilgili TÜRMOB Yazısı
  Bilgi Girişleri daha önceden yapılan defterlerle ilgili Türkiye Noterler Birliğinin yazısı
  Bilgi Girişleri daha önceden yapılan defterlerle ilgili Türkiye Noterler Birliğinin yazısı
  Şirket Birleşmeleri ve Nevi Değişikliğinde Ba Formu Cezası
  Şirket Birleşmeleri ve Nevi Değişikliğinde Ba Formu Cezası
  13. Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gündem Duyurusu
  13. Anadolu Odaları Platformu Toplantısı Gündem Duyurusu
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Yeniden Yazım Çalışmaları için Görüş ve Önerileriniz istenmektedir.
  213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Yeniden Yazım Çalışmaları için Görüş ve Önerileriniz istenmektedir.
  Eskişehir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün Sanayi İşletmelerine Af konulu Sicil Belgesi.
  Eskişehir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün Sanayi İşletmelerine Af konulu Sicil Belgesi.
  SGK Başkanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün SMS Gönderilmesi Hakkındaki Yazısı
  SGK Başkanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün SMS Gönderilmesi Hakkındaki Yazısı
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranlarına İlişkin Duyuru
  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranlarına İlişkin Duyuru
  Ba-Bs Bildirim Formlarına İlişkin Duyuru
  Ba-Bs Bildirim Formlarına İlişkin Duyuru
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
  Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı
  İptal olan K Türü Yetki belgeleri ile ilgili Eskişehir Ticaret Odasının yazısı.
  İptal olan K Türü Yetki belgeleri ile ilgili Eskişehir Ticaret Odasının yazısı.
  1 Aralık 2013 (3. Dönem) A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri
  1 Aralık 2013 (3. Dönem) A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri
  30 Kasım - 1 Aralık 2013 (3. Dönem) SMMM Sınav Duyurusu
  30 Kasım - 1 Aralık 2013 (3. Dönem) SMMM Sınav Duyurusu
  Staja Başlama Hazırlık ve SMMM Yeterlilik Hazırlık Kurs Duyurusu
  Staja Başlama Hazırlık ve SMMM Yeterlilik Hazırlık Kurs Duyurusu
  e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Yönelik Özel Sirküler ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Mükelleflere Gönderdiği Yazı
  e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Yönelik Özel Sirküler ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Mükelleflere Gönderdiği Yazı
  Mali Tatil ile İlgili Türmob Sirküleri ve Temmuz Ayı Beyan ve Bildirim Sürelerini Gösteren Tablo
  Mali Tatil ile İlgili Türmob Sirküleri ve Temmuz Ayı Beyan ve Bildirim Sürelerini Gösteren Tablo
  2013 Dönemine Ait Müşteri Bildirim Listeleri Hakkında
  2013 Dönemine Ait Müşteri Bildirim Listeleri Hakkında
  2012 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı
  2012 Yılı Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı
  Kurumlar Vergisinden muaf kooperatiflerin mükellef bilgileri bildirimi ile ilgili Türmob Yazısı
  Kurumlar Vergisinden muaf kooperatiflerin mükellef bilgileri bildirimi ile ilgili Türmob Yazısı