Yeni İlave İstihdam Teşviki


9 Şubat tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 687 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin 3 maddesi ile, 4447 sayılı Kanunun Geçici 17. Maddesindedüzenleme yapılarak ilave istihdam yaratılması durumunda, halen uygulananteşviklerden daha avantajlı olan bir teşvik sistemi getirilmiştir. 

1.2.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, son üç aydırişsiz ve İŞKUR’ a kayıtlı işsizler arasından işe alınan işçinin (cinsiyetininve yaşının önemi yok, emekli olmaması gerekiyor), 2016 yılı Aralık ayınailişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmasıdurumunda,  İşe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerliolmak üzere aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucundabulunacak tutar teşvik olarak uygulanacak. 

Bu teşvik uygulaması sonucu işveren asgari ücrete kadar kısımiçin işçinin kendi SGK Prim hissesi dahil ve işsizlik sigortası primi dâhil hiçprim ödemiyor. (30 gün* 22,22.-TL= 666,60.-) 

Ayrıca, teşvikten yararlanan kişinin,  Ücretlerinin asgari ücretin aylık brüttutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelirvergisine asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecekmuhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

İlgili KHK'yi görüntülemek için tıklayınız.

  • Sosyal Medyada Paylaş