Mali Tatil Sonrası Verilmesi Gereken Beyannamelere İlişkin Beyan ve Ödeme Süreleri


BEYANNAME TÜRÜ İLK BEYAN
 GÜNÜ 
İLGİLİ YASADA
 YER ALAN SON
 BEYAN TARİHİ 
5604 SAYILI
 YASAYA GÖRE
 SON BEYAN
 GÜNÜ
SON ÖDEME
 GÜNÜ 
Haziran 2017 Dönemine Ait Katma
 Değer Vergisinin Beyanı
01.07.201724.07.201725.07.201726.07.2017
Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine
 Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
01.07.201724.07.201725.07.201726.07.2017
Katma Deg er Vergisi Beyannamesi
 (Sorumlu Sıfatı ile Beyan) 
01.07.201724.07.201725.07.201726.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait GVK 94.
 Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine
 Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar
 Beyanname ile Beyanı
01.07.201723.07.201725.07.201726.07.2017
Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine
 Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname
 ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3.
 Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname
 Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
01.07.201723.07.201725.07.201726.07.2017
Nisan-Mayıs-Haziran 2017 Dönemine
 Ait GVK 67. Madde Kapsamında
 Yapılan Tevkifatların Muhtasar
 Beyanname ile Beyanı
01.07.201723.07.201725.07.201726.07.2017
Haziran 2017 Dönemine Ait İstihkaktan
 Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga
 Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti
 Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
 Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin
 Beyanı
01.07.201723.07.201725.07.201726.07.2017
  • Sosyal Medyada Paylaş