e-USE ( ZORUNLU STAJYER EĞİTİMİ ) Yeni Sürüme Geçiş Bilgilendirmesi


2016 Mayıs Döneminden önce Staja Başlayan Aday Meslek Mensuplarının tabi oldukları e-USE (Zorunlu Stajyer Eğitimi) 3’üncü Sürüm eğitim setleri, 17 Nisan 2017 Pazartesi günü 4’üncü sürüme yükseltilecektir.

Aday Meslek Mensupları’nın stajları sırasında tabi oldukları zorunlu eğitime ilişkin “e-stajyer Eğitimi”nin 3’üncü sürümü, daha fazla interaktif  ve medya unsuru içerecek şekilde geliştirilerek 4’üncü sürümü kullanıma sunulmuştur.

4’üncü sürümde eğitimde yer alan dersler ve bu derslerin içerikleri “Uluslararası Eğitim Standartları” ile uyumlu olacak şekilde güncellenmiştir.

“e-stajyer Eğitimi”nin 4’üncü sürümü Mayıs 2016 döneminden itibaren staja başlamış olan Aday Meslek Mensupları tarafından kullanılmaktadır.

Staja 2016 Mayıs döneminden önce başlamış olan Aday Meslek Mensuplarının kullanmakta oldukları 3’üncü sürümden, 4’üncü sürüme geçiş yapmalarının sağlanmasının güncel içeriklere erişebilmeleri ve eğitime katılımlarının etkin bir şekilde izlenebilmesi açısından yararlı olacağı değerlendirilerek, yeni sürüme geçiş çalışmaları yapılmıştır.

Bu kapsamda staja 2016 Mayıs döneminden önce başlayan aday Meslek Mensuplarının yeni versiyona geçişleri 17 Nisan 2017 Pazartesi günü itibariyle, tamamladıkları eğitim değerlendirmelerine göre yapılacaktır.

3’üncü sürümde bitirdiğiniz eğitim dönemleri 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren 4’üncü sürüme aktarılacaktır. Ders içerikleri farklılık gösterebilmektedir. Eski dönemlerdeki dersler istenilirse tekrar dinlenebilecektir.

4’üncü sürüm, 3’üncü sürümde olduğu gibi 9 Bölüm ve 9 Sınavdan oluşmaktadır.

Eğitim seti ile ilgili destek almak için 444 60 60 numaralı telefondan 2’yi tuşlayarak ulaşabilirsiniz.

Örneğin, eğitim döneminize göre açık olan bölümlerin sonundaki Değerlendirme Testini tamamladığınızda bir sonraki bölüme geçersiniz.

3’üncü sürümde 1. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 2. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 2. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 3. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 3. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 4. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 4. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 5. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 5. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 6. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 6. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 7. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 7. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 8. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 8. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda 4’üncü sürümde 9. bölümden başlarsınız.

3’üncü sürümde 9. bölümün değerlendirmesini tamamladığınızda bitirme sertifikasını almaya hak kazanırsınız. 4’üncü sürüme geçmenize gerek kalmaz.

Şu anki sürümdeki yarım kalan bölüm değerlendirmelerinizi 16 Nisan 2017 Pazar akşamına kadar tamamlamanız gerekmektedir. Tamamlamadığınız taktirde yarım bırakmış olduğunuz bölümü yeni versiyona geçiş yapıldığında baştan başlamak zorunda kalabilirsiniz.

3.sürüm eğitim setindeki derslere http://portal-suse.tesmer.org.tr web adresinden, 

3.sürüm eğitim değerlendirmelerine http://sinav.tesmer.org.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

17 Nisan 2017 Pazartesi günü aktarım işlemleri yapılacak ve 3’üncü sürüm kapatılacaktır.

3’üncü sürümde bitirdiğiniz eğitim dönemleri 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren 4’üncü sürüme aktarılacaktır. Ders içerikleri farklılık gösterebilmektedir. Eski dönemlerdeki dersler istenilirse tekrar dinlenebilecektir.


Dönem
v3 Dersleri
v4 Dersleri
1. Dönem
Defterler ve Belgeler
Finansal Piyasalar
Hizmet Pazarlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik
Maliyet Muhasebesi
Ticaret Hukuku
Uluslararası Muhasebe Kuruluşları
Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Projemiz
Bankacılık
Borçlar Hukuku
Defterler, Belgeler, Beyannameler
Ekonomi ve Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Finansal Piyasalar
Genel İşletmecilik
İstatistik ve İşletme Matematiği
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe Hukuku
Ticaret Hukuku
Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
2. Dönem
Defterler ve Belgeler
Finansal Piyasalar
Hizmet Pazarlaması
İnsan Kaynakları Yönetimi
İstatistik
Maliyet Muhasebesi
Meslek Hukuku
Örgütsel Davranış
Ticaret Hukuku
Türkiye Muhasebe Standartları
Borçlar Hukuku
Defterler, Belgeler ve Beyannameler
Ekonomi ve Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Finansal Piyasalar
İstatistik ve İşletme Matematiği
Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik
Maliyet Muhasebesi
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı
Ticaret Hukuku
Türkiye Muhasebe Standartları
Vergi Usul Hukuku ve Uygulaması
3. Dönem
Beyannameler
Bilişim Teknolojileri Bilgisi
Finansal Yönetim
Hizmet Pazarlaması
Maliyet Muhasebesi
Meslek Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku
Ticaret Hukuku
Türkiye Muhasebe Standartları
Borçlar Hukuku
Defterler, Belgeler ve Beyannameler
Denetim ve Güvence
Ekonomi ve Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Finansal Yönetim
Küreselleşme ve Uluslararası İşletmecilik
Maliyet Muhasebesi
Meslek Hukuku
Ticaret Hukuku
Türkiye Muhasebe Standartları
Vergi Usul Hukuku ve Uygulaması
4. Dönem
Bilişim Teknolojileri Bilgisi
Denetim
Finansal Yönetim
Maliyet Muhasebesi
Meslek Hukuku
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Sosyal Güvenlik Hukuku
Türkiye Muhasebe Standartları
Vergi Hukuku
Denetim ve Güvence
Finansal Yönetim
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Davranış
Maliyet Muhasebesi
Meslek Hukuku
Ticaret Hukuku
Türkiye Muhasebe Standartları
Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaret İşlemleri
Yönetim, Rekabet ve Stratejik Karar Alma
5. Dönem
Denetim
Finansal Yönetim
Mesleki Değerler ve Etik
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Sosyal Güvenlik Hukuku
Vergi Hukuku
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Muhasebesi
Bilişim Teknolojileri ve İşletme Bilişim Sistemi
Denetim ve Güvence
Finansal Yönetim
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
İleri Düzeyde Finansal Muhasebe ve Raporlama
İnsan Kaynakları ve Kurumsal Davranış
Meslek Hukuku
Ticaret Hukuku
Uluslararası Ticaret ve Dış Ticaret İşlemleri
Yönetim Muhasebesi
Yönetim, Rekabet ve Stratejik Karar Alma
6. Dönem
Denetim
Finansal Yönetim
Mesleki Değerler ve Etik
Proje Yönetimi
Vergi Hukuku
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Muhasebesi
Bilişim Teknolojileri ve İşletme Bilişim Sistemi
Finansal Yönetim
Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
İleri Düzeyde Finansal Muhasebe ve Raporlama
Kurumsal Yönetim
Mesleki Değerler ve Etik
Ticaret Hukuku
Türkiye Denetim Standartları
Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
Yönetim Muhasebesi
7. Dönem
Finansal Tablolar Analizi
Muhasebe Bilgi Sistemi
Proje Yönetimi
Uluslararası Denetim Standartları
Uluslararası İşletmecilik ve Küreselleşme
Vergi Hukuku
Yönetim Muhasebesi
Yönetim ve Stratejik Karar Alma
Finansal Tablolar Analizi
Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Hizmet Pazarlaması ve Pazar Yaratma
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kurumsal Yönetim
Mesleki Değerler ve Etik
Muhasebe Bilgi Sistemi
Türkiye Denetim Standartları
Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi
Yönetim Muhasebesi
8. Dönem
Büro Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri ve Mevzuatı
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Finansal Tablolar Analizi
Kurumsal Yönetim
Risk Yönetimi ve İç Denetim
Sınai Haklar
Uluslararası İşletmecilik ve Küreselleşme
Vergi Hukuku
Bilgi Teknolojileri Denetimi
Büro Yönetimi
Finansal Tablolar Analizi
Hizmet Pazarlaması ve Pazar Yaratma
İç Denetim
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kişisel, Organizasyon ve İş Yönetimi Becerilerine İlişkin Konular
Marka Hukuku
Risk Yönetimi
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Yönetim Muhasebesi
9. Dönem
Büro Yönetimi
Dış Ticaret İşlemleri ve Mevzuatı
Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması
Finansal Tablolar Analizi
Kurumsal Yönetim
Marka
Rekabet ve Stratejik Karar Alma
Risk Yönetimi ve İç Denetim
Vergi Hukuku
Büro Yönetimi
Denetimde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı
Finansal Tablolar Analizi
Hizmet Pazarlaması ve Pazar Yaratma
İç Denetim
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kişisel, Organizasyon ve İş Yönetimi Becerilerine İlişkin Konular
Risk Yönetimi
Sermaye Piyasası Mevzuatı
Sınai Haklar
Türkiye Denetim Standartları
  • Sosyal Medyada Paylaş