SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı


ÖZET

Meslek mensuplarının mücbir sebep halleri durumunda SGK’ya verilecek beyannamenin ertelenmesi konusundaki uğraşlarımız sonuç  verdi  ve  SGK tarafından  düzenleme yapılarak ilgili mevzuat bölümündeki genelge yayımlanmıştır. Düzenleme tüm taleplerimizi karşılamasa da  meslek  mensuplarımız  için  faydalı  bir  düzenleme  olmuştur.  Yapılan düzenlemeye göre;

1.Meslek mensubunun beyannamenin son gününde

−Covid-19 ve diğer bulaşıcı hastalıklar nedeniyle karantina altına alınması veya yatarak tedavi görmesi,

−Diğer hastalıklar nedeniyle yatarak tedavi görmesi,

−Tutukluluk veya gözaltına alınması,

Nedenleriyle mesleğini yerine getirmesinin imkânsız olduğu durumlarda mücbir sebebin  oluştuğu  ayda  verilmesi  gereken  muhtasar  ve  prim  hizmet beyannamesinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme ve tahakkuk edecek primleri ödeme yükümlülüğünün beyannamenin yasal verilme süresinin son gününü takip eden günden itibaren 15'inci günün sonuna kadar yapılması halinde, söz konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş, Sayılacaktır.

2. Muhtasar ve prim hizmet  beyannamesini  vermeye  yetkili  meslek  mensubunun kendisinin veya birinci dereceden yakınının, Kuruma verilmesi gereken muhtasar ve  prim  hizmet  beyannamesinin  “SGK  Bildirimleri”  kısmının  verilmesine  ilişkin sürenin bitimine 7 gün veya daha az sürede vefat etmesi ve işverence yazılı olarak talep edilmesi halinde, söz konusu yükümlülüğün yasal sürenin son gününü takip eden günden itibaren 7'nci günün sonuna kadar yerine getirilmesi ve tahakkuk edecek  sigorta  primlerinin  de  bu  süre  içinde  ödenmesi  halinde  söz  konusu yükümlülükler yasal süresinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

İlgili TÜRMOB Mevzuat Sirkülerini (2021-48) görüntülemek için tıklayınız


  • Sosyal Medyada Paylaş