GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Kılavuzu ve Bilgilendirme Videosu

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteğinin Usul Ve Esasları Tebliği.

Detay Bilgi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 35 Seri Nolu Tebliğ İle Getirilen Yenilikler

Detay Bilgi

SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı

Detay Bilgi

526 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği

Detay Bilgi

ELEKTRONİK UYGULAMALARDA GÜNDEM" konulu e-Eğitim

11 Şubat 2021 Perşembe saat: 21:00

Detay Bilgi

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı Duyurusu

Detay Bilgi

2021 Yılı TÜRMOB Sınav Takvimi

Detay Bilgi

VUK. kapsamında e-belge olarak düzenlenen belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura), 2021 yılı Temmuz ayından itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

Detay Bilgi

Faaliyetleri Tamamen Ya Da Geçici Olarak Durdurulan Mükellefler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Detay Bilgi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bilgi Girişine İlişkin ÖNEMLİ DUYURU

Detay Bilgi

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenmesi Seçimine İlişkin GİB Duyurusu

Detay Bilgi

7194 Sayılı Kanun ile getirilen Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği

Detay Bilgi

e-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru.

Detay Bilgi

Ocak-Şubat-Mart/2020 Dönemlerine İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının Başkanlık Sistemlerine Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

Aralık-2020 Dönemine e-Arşiv Fatura Kesilebilmesi Hakkında GİB Duyurusu

Detay Bilgi

2020 ve 2021 Yılı E-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının GİBe Gönderim Tarihleri

Detay Bilgi

e-Belge / e-Defter ve Saklama Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular Eğitimi

Detay Bilgi

Çevre Kanuna göre 2021 Yılında Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları ve İdari Para Cezalarında Değişiklikler yapılmıştır.

Detay Bilgi

2021 Yılı Defterleri Sınıf Değişikliği İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlarla ilgili GİB’in Defter Beyan Duyuruları

Detay Bilgi

2021 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

Detay Bilgi

07 Ocak 2021 tarihine kadar Aralık ayına ait e- Belge (e-arşiv fatura vb) düzenlenebilecektir.

Detay Bilgi

E-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

2021 Yılı Damga Vergisi Tutarları

Detay Bilgi

7256 Sayılı Yapılandırma Kanunda yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatılmıştır.

Detay Bilgi

4857 Sayılı İş Kanunun geçici 10.ncu maddesinde yer alan İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Desteği süresi 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

Detay Bilgi

2021 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Detay Bilgi

29 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer 1 Sayısında Yayınlanan Değişiklikler

Detay Bilgi

Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Tebliğe Ait TÜRMOB sirküleri

Detay Bilgi

2021 Yılı Asgari Ücret Bilgileri

Detay Bilgi

Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

31 Temmuz 2020 tarihli karar ile daha önceden KDV indirimine gidilen Listedeki Mal ve Hizmetlerdeki indirimli KDV oran uygulaması 31 Mayıs 2021 tarihine uzatılmıştır

Detay Bilgi

İşyeri Kiralarında Stopaj Kesintisi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar % 10 olarak uygulanmaya devam edecektir.

Detay Bilgi

Belediye Gelirleri Kanuna göre Film gösterimlerinden alınan Eğlence Vergisinin oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar % 0’a indirilmiştir.

Detay Bilgi

Bazı Menkul Sermaye iratlarından kesilen stopaj oranlarında değişiklik yapılmıştır.

Detay Bilgi

Turizm Belgeli Tesislerde Ecrimisil ertelemesi ile ilgili 401 sayılı Milli Emlak Genel Tebliği

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneği Başvurusunda İzlenmesi Gereken Yollar.

Detay Bilgi

Uzatılan SGK Teşvikleri Hakkında

Detay Bilgi

İçişleri Bakanlığı 30 Kasım Tarihli Sokağa Çıkma Kısıtlama Genelgesi yayınlamıştır.

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneğinin süresi yıl sonuna kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

Gerçek Faydalanıcının Tanınması Rehberi

Detay Bilgi

2020 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %9,11 Olarak Belirlenmiştir

Detay Bilgi

Aralık 2020 deki YMM ve SMMM Sınavları iptal edilmiştir.

Detay Bilgi

Bilirkişilik Yenileme Eğitimleri Hakkında Duyuru

Detay Bilgi

İçişleri Bakanlığının Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirleri İçeren Genelgesi

Detay Bilgi

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detay Bilgi

Online Sınava Hazırlık Kurslarımız Başlıyor.

Detay Bilgi

Kısa Çalışma Ödeneği yıl sonuna kadar, Ücretsiz İzin Desteği ile İşten Çıkarma Yasağı ise 17.01.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

MUH SGK’nın Verilmesinde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Cevapları

Detay Bilgi

SGK Teşvikleri ve Teşvik Hesaplama Programı

Detay Bilgi
GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Kılavuzu ve Bilgilendirme Videosu
TÜRMOB

GİB-TÜRMOB Entegrasyonu Yardım Kılavuzu ve Bilgilendirme Videosu

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
Resmi Gazete

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteğinin Usul Ve Esasları Tebliği.

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteğinin Usul Ve Esasları Tebliği.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 35 Seri Nolu Tebliğ İle Getirilen Yenilikler

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 35 Seri Nolu Tebliğ İle Getirilen Yenilikler

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır

SGK Mevzuatında Prim Ödeme ve Eksik Gün Sayıları Nasıl Hesaplanır

  SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı

SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı

ELEKTRONİK UYGULAMALARDA GÜNDEM" konulu e-Eğitim No: 20
TÜRMOB

ELEKTRONİK UYGULAMALARDA GÜNDEM" konulu e-Eğitim No: 20

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı Duyurusu
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı Duyurusu

Etkinlikler Tüm Etkinlikler

Ruhsat Teslimi SMMM Deniz SAĞDİLEK
Ruhsat Teslim

Ruhsat Teslimi SMMM Deniz SAĞDİLEK

Ruhsat Teslimi SMMM Ozan ÖNELGE
Ruhsat Teslim

Ruhsat Teslimi SMMM Ozan ÖNELGE

Ruhsat Teslimi SMMM Pelin AYDIN
ESMMMO

Ruhsat Teslimi SMMM Pelin AYDIN

İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığının Odamızı Ziyareti
Ziyaret

İYİ Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığının Odamızı Ziyareti

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat SMMM Odalarının Odamızı Ziyareti
Ziyaret

Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat SMMM Odalarının Odamızı Ziyareti

Yeni Dönem Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Toplantısı
ESMMMO

Yeni Dönem Kısa Çalışma Ödeneği Bilgilendirme Toplantısı

SGK İl Müdürlüğünün Odamızı Ziyareti
Ziyaret

SGK İl Müdürlüğünün Odamızı Ziyareti

2020-2 Dönem Staj Bilgilendirme Toplantısı
ESMMMO

2020-2 Dönem Staj Bilgilendirme Toplantısı

Bağlantılar

  • SGK Teşvik Sorgulama
  • TÜRMOB
  • TÜRMOB KART
  • GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
  • E-BİRLİK