Kurumlar Vergisi 1 Nolu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapan 17 Nolu Tebliğ

Detay Bilgi

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan 23 Nolu Tebliğ

Detay Bilgi

Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Detay Bilgi

TÜRMOB’ un Poşet Beyan Uygulaması İle İlgili Meslek Kamuoyuna Duyurusu

Detay Bilgi

İndirilecek KDV’nin 109 No.lu Satıra Kaydedilmek Suretiyle İndirim Konusu Yapılması Hakkındaki TÜRMOB Mevzuat Sirküleri

Detay Bilgi

İl Sınırları İçerisinde Otobüsle Toplu Taşıma Faaliyetinde Bulunanlar Hasılat Esaslı Vergileme Sistemine Tabi Tutulmuşlardır.

Detay Bilgi

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik

Detay Bilgi

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

Detay Bilgi

Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7162 Sayılı Kanun

Detay Bilgi

Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı

Detay Bilgi

Dolandırıcılık Hakkında

Detay Bilgi

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7161 Sayılı Kanun

Detay Bilgi

2019 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi

Detay Bilgi

7143 Sayılı Kanun’un Geçici İkinci Maddesi Kapsamında SGK Borç Yapılandırmasının Usul ve Esaslar (2019-1 Sayılı SGK Genelgesi)

Detay Bilgi

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Yeni Usul ve Esaslar Belirlendi

Detay Bilgi

Mesleki Hizmet Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması Hakkında TÜRMOB Sirküleri

Detay Bilgi

e-Dergimizin Aralık 2018 Dördüncü Sayısı Yayınlandı

Detay Bilgi

2019 Yılı Harç Tutarları

Detay Bilgi

2019 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

Detay Bilgi

2019 Yılında Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları

Detay Bilgi

2019 Yılı Ücret Tarifesi

Detay Bilgi

2019/Ocak KDV Beyannamesinde Yapılacak Olan Değişiklik Hk.

Detay Bilgi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Detay Bilgi
Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
GİB

Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri 18 Şubat 2019 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

TÜRMOB’ un Poşet Beyan Uygulaması İle İlgili Meslek Kamuoyuna Duyurusu
TÜRMOB

TÜRMOB’ un Poşet Beyan Uygulaması İle İlgili Meslek Kamuoyuna Duyurusu

Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı
TÜRMOB

Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Dökümanı

Dolandırıcılık Hakkında
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Dolandırıcılık Hakkında

2019 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi
TÜRMOB

2019 Yılı 1. Dönem Etik Eğitimi

Bilirkişilerin Kullanması Zorunlu Hale Gelen e-Tebligat Sistemi Hakkındaki Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Duyurusu
Bilirkişilik Daire Başkanlığı

Bilirkişilerin Kullanması Zorunlu Hale Gelen e-Tebligat Sistemi Hakkındaki Bilirkişilik Daire Başkanlığı’nın Duyurusu

Defter Bilgi Girişleri Kaldırılmıştır.
GİB

Defter Bilgi Girişleri Kaldırılmıştır.

28. Geleneksel Gecemiz
ESMMMO

28. Geleneksel Gecemiz

Etkinlikler Tüm Etkinlikler

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan SAKALLI'nın Odamızı Ziyareti
Ziyaret

Ak Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan SAKALLI'nın Odamızı Ziyareti

Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu Eğitim Semineri

Mesleğimizde Kurumsallaşma ve Müşteri Odaklı Hizmet Sunumu Eğitim Semineri

Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme ve Şirket Yönetimi Eğitim Semineri
Mesleki

Dalgalı Piyasalarda Geleceği Öngörme ve Şirket Yönetimi Eğitim Semineri

28. Geleneksel Gecemiz

28. Geleneksel Gecemiz

Luca e-Dönüşüm Uygulamaları Eğitimi
Mesleki

Luca e-Dönüşüm Uygulamaları Eğitimi

Oda Yönetim Kurulumuzun Eskişehir Barosunu Ziyareti
Ziyaret

Oda Yönetim Kurulumuzun Eskişehir Barosunu Ziyareti

E-Dönüşümde Yeni Mükellefiyetler ve Uygulama Esasları Semineri
EDM Bilişim

E-Dönüşümde Yeni Mükellefiyetler ve Uygulama Esasları Semineri

Danışma Meclisi 8. Olağan Toplantısı
Mesleki

Danışma Meclisi 8. Olağan Toplantısı

Bağlantılar

  • TÜRMOB
  • TÜRMOB KART
  • GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  • SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
  • TC RESMİ GAZETE
  • E-BİRLİK